FARBY VESMÍRU v TÜV SÜD GALLERY

Výstava "Farby vesmíru"

Robert Novotný, Peter Hargaš, Ján Ťapák a Pavol Dubina

TÜV SÜD Gallery

predstavuje v spolupráci s kurátorkou Ľudmilou Paškovou výstavu " Farby vesmíru" . Na výstave je možné vzhliadnuť diela:

Robert Novotný - astrofotografia
Peter Hargaš - maľba
Ján Ťapák - sochy bronz
Pavol Dubina - sochy kov

Výstava potrvá do 6. novembra 2017

ART MIX v TÜV SÜD GALLERY

Výstava "ART MIX" v TÜV SÜD Gallery

24 výtvarníkov zo 7 krajín

TÜV SÜD Gallery

predstavuje v spolupráci s kurátorkou Ľudmilou Paškovou letný ART MIX. Na výstave je možné vzhliadnuť diela 24 popredných európskych výtvarníkov zo 7 krajín.

Výstava potrvá do 18. septembra 2017


Dávid Hocko v TÜV SÜD GALLERY

Výstava " BOD ZLOMU" v TÜV SÜD Gallery

Dávid Hocko

Dávid Hocko

v súčastnosti ukončuje bakalárske štúdium na ART & DESIGN INSTITUT v Prahe. Základné piliere jeho umeleckého zamerania sa stali grafický design u MgA. Nicky Shushulova a 3D tvorba u akademického maliara MgA. Jána Petrova, kresba a tradičná grafika u Doc. Dalibora Smutného a Profesora Jindřicha Zeithammla akad. sochára. Momentálne pre mňa najpodstatnejšiu oblasť predstavuje maľba, ktorej sa venujem ako samoštúdiu.

POSOLSTVO VÝSTAVY

Bod zlomu vyjadruje teoretické a duševné rozpoloženia moderného umelca v 21. storočí, ktorý sa usiluje vyjadriť a zastihnúť dynamické zmeny vo svojej spoločnosti a ich rôzne prejavy. Kedže súčasná civilizácia sa stáva neustále komplexnejšiou a obsiahlejšou, musí zákonite aj umelecká tvorba reflektovať tieto deje. Abstraktné prevedenie geometrických javov a ich spojitostí otvára veľký priestor pre divákovú osobnú fantáziu a interpretáciu. Medzi hlavné výtvarne znaky môžme zaradiť simultánný dynamizmus, sférickú rozpínavosť objektov, expanzívne formy a evokatívnosť hudobných javov.

Bod zlomu opisuje naše každodenné situácie plné rýchlych rozhodnutí a ich dôsledkov. Skrýva v sebe svoje kreatívne napätie ako aj skrytú harmóniu svojho estetického usporiadania.

akad. mal. Marián Komáček v TÜV SÜD GALLERY

Slávnostné otvorenie

TÜV SÜD Gallery

Výstavou akademického maliara Mariána Komáčka s názvom Technika v umení otvorili v utorok (16. 5.) nové priestory na Jašíkovej 6 v Bratislave. Ide o vôbec o prvú výstavu inštalovanú v TÜV SÜD Gallery, ktorá napĺňa koncept galérie v kancelárskych priestoroch.

"Je to office galéria, ktorá bude každé dva mesiace prinášať vo svojich výstavných priestoroch nových autorov. Približovanie umenia do pracovného prostredia je dôležité, lebo dnes už ľudia nemajú čas chodiť do galérií," uviedla kurátorka výstavy Ľudmila Pašková.

Zamestnanci a klienti spoločnosti sa tak môžu zoznámiť a obdivovať diela Mariána Komáčka, ktorý tvorí v oblasti voľnej a úžitkovej grafiky, knižnej ilustrácie, grafického dizajnu, voľnej maľby a maliarskeho objektu (asambláž). "Maľuje a miluje staré autá, je aj vlastníkom veteránov. Jeho diela sú farebné, plné pozitívnej energie, veľmi dobre vplývajú na ľudí, keď chodia okolo," poznamenala Pašková k tvorbe umelca, ktorého práce sú inštalované vo vstupnej časti do sídla spoločnosti i na dvoch ďalších podlažiach.

Výstava súčasného umenia približuje Komáčkove veľké obrazy s tematikou obľúbených "autíčiek", tzv. snovú tvorbu, grafiky, lepty, návrhy na poštové známky i známky, ktoré sa realizovali. "Väčšinou sú to technické pamiatky, historické vozidlá," doplnil slovenský grafik a maliar, ktorý prezentuje tiež svoje diela z putovnej výstavy inšpirovanej odkazom slávneho renesančného umelca Albrechta Dürera (1471-1528). "Dürerove dielo som po päťsto rokoch trošku prerobil," poznamenal Komáček. Na jednej z vystavených prác nazvanej Spoločný autoportrét zachytil seba sediaceho po boku Dürera vo veteráne. Nemeckého maliara, grafika, rezbára, rytca a matematika zvečnil tiež v maľovanom objekte Majster štetca a rydla.Výstava potrvá do konca júna.

Marián Komáček (1959) absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u profesora Albína Brunovského. V roku 1987 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, roku 1993 členom Združenia knižných výtvarníkov Slovenska. V rokoch 1995-1999 bol predsedom Spolku grafikov Slovenska, založil seriál Medzinárodných grafických sympózií na Slovensku a spoluzakladal grafické združenie G-bod. V roku 2012 bol zvolený za viceprezidenta klubu Art Diagonal vo Viedni. Jeho dielo bolo prezentované na viac ako 90 výstavách doma i v zahraničí, ilustroval viacero kníh pôvodnej a prekladovej literatúry, je autorom niekoľkých poštových známok. Za svoju tvorbu získal ocenenia doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

(TASR, Foto: komacek.sk)