Originalita je naše krédo.

Každý realizovaný projekt je podpísaný naším rukopisom.

kurátorka výstav, Ľudmila Pašková


Výstavy a sympóziá. Organizujeme projekty nielen domáceho, ale aj medzinárodného charakteru. Navrhneme, pripravíme a zorganizujeme vám event na kľúč.