Originalita je naše krédo.

Každý realizovaný projekt je podpísaný naším rukopisom.

kurátorka výstav, Ľudmila Pašková


Výstavy a sympóziá. Organizujeme projekty nielen domáceho, ale aj medzinárodného charakteru. Navrhneme, pripravíme a zorganizujeme vám event na kľúč. Komplexné grafické návrhy, kompletný servis služieb v oblasti internetovej reklamy na kľúč, printová a mediálna reklama.