Accace Slovakia

Výstava obrazov "Od detstva obdivujem život" výtvarník Suren Mesropyan

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Od detstva obdivujem život" výtvarníka Suren Mesropyan (AM)

Termín výstavy: od 27.8. do 28.9.2021

Odborný garant: PhDr. Ľuboslav Móza, PhD.
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková


"Mladý, vysokoškolsky vzdelaný výtvarný umelec z Arménska prepája kultúrne hodnoty minulého a dnešného storočia do nového programu. Maľuje citlivý pohľad na svet ženskej zmyselnosti. Suverénne kreslí veľké životné príbehy s osobitým poňatím farby. A všetko vyjadruje láskou k našej existencii. Jeho tvorba je jedinečná." /text PhDr. Ľuboslav Móza, PhD./

Mgr. Suren Mesropyan nar. 1985, Jerevan, Arménsko
Vzdelanie
Štatná univerzita architektúry a stavebníctva v Jerevane Armensko
Diplom s vyznamenaním v oblasti architektúry a dizajnu / 2009 - 2014
Armenská štátna pedagogická univerzita v Jerevane, fakulta výtvarného umenia
Učiteľ maľovania a dekoratívno - priemyselného umenia / 2002 - 2007
Štatná univerzita architektúry a stavebníctva v Jerevane Armensko/ Fakulta pre postgraduálne štúdium / od 2015 doterazVýstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Výstava fotografií "Nejasné rozhrania" Michal Pospíšil (CZ)

Accace Office Gallery, Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava
Výstava fotografií "Nejasné rozhrania" Michal Pospíšil (CZ)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Koncept projektu: Dana Benešová - Trčková a Robin Brichta
Nejasná rozhraní

Michal Pospíšil (*1968, Trutnov, Česká republika)

Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, učitelskému povolání se však nikdy nevěnoval. Celý dosavadní profesní život strávil ve světě marketingu a marketingové komunikace. Ve volném čase se věnuje fotografii, zaměřuje se hlavně na minimalismus, geometrii, architekturu a městskou fotografii. V jeho portfoliu lze ale nalézt rovněž fotografie z cest.

Kontakty:
web: www.photoart-mp.com
instagram: photoartmp
facebook: @photoartmp
e-mail: info@photoart-mp.com , pospisil_michal@seznam.cz
tel.: +420 603 222 526

Anton Kubalík v Accace SK

Výstava obrazov "BODY A LÍNIE" Anton Kubalík v Accace SR

Accace Office Gallery
Twin City C, Mlynské Nivy 16, BratislavaVýstava "BODY A LÍNIE"
Názov výstavy vychádza z posledného rozpracovaného cyklu "body a línie". Tie sú doplňujúcou vrstvou cez realistickú maľbu v podklade. Vizuálne sú v spojení s podkladom novým prvkom obrazu a zároveň sú reflexiou na neustále rastúcu digitalizáciu sveta (body - raster, línie - rozklad obrazu - TV).Anton Kubalík
1979 - narodený v Žiline
1992 - 1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Lednické Rovne, obor sklárske výtvarníctvo
1999 - 2004 KU v Ružomberku, Filozofická fakulta
od 2006 grafik v rôznych grafických štúdiách v Prahe. Ilustrátor pre prevažne zahraničných klientov.Výstavy:
2020 - Audi Exclusive gallery, Bratislava, Slovensko
2020 - Hotel sv. Ludmila, Skalica, Slovensko
2019 - Galerie Ecce Terra, Praha, Česká republika
2018 - Galerie Spektrum, Tábor, Česká republika
2003 - Galéria Emócia, Žilina, Slovensko
2001 - Výtvarný Ružomberok, Slovensko
2000 - JARNÝ SALÓN, Liptovský Mikuláš, SlovenskoVýstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
www.amymon.sk

Pavel Hajko v Accace SK

Výstava "Kde kohúty nespievajú, nieto ani ľudí" Pavel Hajko

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu "Kde kohúty nespievajú, nieto ani ľudí" výtvarníka Pavla Hajka.Termín výstavy: od 1.9. do 19.10.2020
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

Kohút je vták Slnka a ohlasovateľ svetla. On svojim spevom zvestuje svetlo a príchod nového dňa. Kohút je aj symbol plodnosti. Práve tieto vlastnosti kohúta zdôrazňujem vo svojej tvorbe. /text Pavel Hajko/

Pavel Hajko sa narodil roku 1952 v Kovačici. Základnú školu vychodil v rodisku. Zaoberal sa stolárstvom. Od roku 1972 začal maľovať na plátne. Okrem toho sa zaoberá i maľbou na sklo a grafikou. Od roku 1981 je členom Galerie insitného umenia v Kovačici.

Žije a tvorí v Kovačiciach, ako slobodný umelec.

Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

www.amymon.sk

Eva Lásková v Accace SK

Výstava obrazov "Blíženci" Eva Lásková v Accace SK

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Blíženci" výtvarníčky Evy Láskovej (SK).
Názov výstavy obrazov: Blíženci
Termín výstavy: od 9.1.2020 do 28.2.2020
Kurátorka: Ľudmila Pašková

Eva Lásková o výstave "Blíženci"

Moje obrazy sú snahou zachytiť pocit a tému tak, aby výsledná maľba bola zrozumiteľná pre každého. Maľujem hlavne ženy, mestá a abstrakty v rôznych pohľadoch. Táto výstava obrazov je venovaná dvojiciam malieb, ktoré tvoria spolu jeden celok ( blíženca ). Je to snaha spojiť nespútaný abstrakt so samotnou realitou. Každé dielo pôsobí na diváka subjektívne a práve preto má nekonečno príbehov.


Ing. Arch. Eva Ježíšková Lásková (Eva Lásková)

Som rodáčka z Veľkého Krtíša. Maľovanie bolo mojím koníčkom od detstva. Absolvovala som základnú umeleckú školu. Na strednú umeleckú školu som nebola prijatá a tak na ten čas moje maľovanie skončilo. Dostala som sa na Strednú priemyselnú školu stavebnú do Lučenca. Keďže tvorenie ma stále bavilo tak som sa prihlásila na Vysokú školu STU - Fakultu architektúry v Bratislave, ktorú som ukončila úspešne s titulom Ing. Arch. Od tej doby som sa venovala hlavne svojej profesii.
Stále mi niečo chýbalo a potrebovala som ventil , tak som sa na podnet manžela vrátila po dlhých rokoch k maľovaniu. Odvtedy neviem prestať a stále ma to posúva vpred malými krôčikmi. Hľadám nové možnosti maľovania, nové témy a príbehy. Som ovplyvnená svojou profesiou, architektúrou, krajinou, stavbami a Bratislavou, ktorú milujem a dala mi domov.

Zuzana Hradilová v Accace SK

Výstava obrazov "Crystal style" Zuzana Hradilová v Accace SK

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Crystal style" Zuzany Hradilovovej (SK).
Názov výstavy obrazov: Crystal Style
Termín výstavy: od 28.11.2019 do 9.1.2020
Vystavujúci: výtvarníčka Zuzana Hradilová
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

Zuzana Hradilová

Vyštudovala pedagogiku a výtvarnej tvorbe i maľbe sa venuje odmala. Niekoľko rokov dozadu prepadla kráse kryštálov a drahých kameňov a začala z nich vytvárať šperky. Ale tam jej umelecká a duchovná cesta neskončila, rozhodla sa prepojiť šperkárske a maliarske umenie do obrazov, ktoré vedia osloviť oči, srdce i dušu diváka.
Svoje kryštálové obrazy s prírodnými a vesmírnymi motívmi ukladá na sklo, ktoré dotvára maľbou a tým umocňuje hlavné poslanie obrazu: očariť diváka, vtiahnuť ho do deja a nabiť ho dobrou energiou.
Dynamická farebnosť a vyžarovanie použitých kryštálov polodrahokamov robia z obrazov žiariče energie lásky a nádeje i tajuplnosti, ktorá diváka navedie na cestu do svojho vnútra i do vesmírnych diaľav. Dychberúce výjavy a špecifická kryštálová technika robia jej tvorbu na Slovensku ojedinelou.

Oľga Heleninová v Accace

Výstava "Harmónia farieb a minerálov" Oľga Heleninová

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu
" Harmónia farieb a minerálov" výtvarníčky Oľgy Heleninovej (SK).
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 17.10.2019 do 28.11.2019
Výstava "Harmónia farieb a minerálov"
Maľovanie je od detstva moja vášeň, láska, relax. Moje obrazy sú plné farieb, lebo každá farba má svoju liečivú vibráciu a spolu s kryštálmi prinášajú pocit radosti, šťastia, harmónie ...farby sú pre mňa dôležité. Prostredníctvom nich prenášam na plátno rôzne anjelské, vesmírne, fantazijné motívy. Obrazy, ktoré sú na výstave majú svoju silu vo farbách a tiež aj v tvaroch. Každý obraz má svoj význam a príbeh. Pritiahne k sebe toho, kto potrebuje cez ne liečiť svoju dušu, alebo priestor.
Oľga Heleninová
O mne:
Od roku 1996 pracujem ako meteorológ pre TV Markíza. Pripravujem večerné počasie textovo aj graficky. Spolupracujem aj s teleránom . Popritom sa venujem maľovaniu a robím rôzne terapie pre ľudí.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Alexandra Geschwandtnerová v Accace

Výstava "Prelínanie" výtvarníčka Alexandra Geschwandtnerá

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Prelínanie" výtvarníčky PaedDr. Alexandry Geschwandtnerovej (SK).
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 30.8.2019 do 17.10.2019
Výstava pod názvom " Prelínanie "
Začala som kedysi surrealizmom. No zameriavam sa dnes na magický realizmus, ku ktorému sa hlásim podvedome plynutím času. Opieram sa o staré slovanské mýty a slovenskú kultúru, aj folklór, biblické príbehy. A pripodobňujem si ich do súčasného pohľadu na svet.
Magické prvky sa prijímajú bez toho, aby sa v nich hľadala logika. Badateľné je aj veľké časové prelínanie prítomnosti a minulosti. Rada kombinujem priestorové a plošné projekcie v prácach.
Moje tváre a deje sú ukotvené teda v skutočnom svete. Vnímam nadprirodzené veci ako zdroj skrytej sily, ktorú v sebe realita nosí.
Nie je to pre mňa únikom od skutočnosti, ale jej najhlbšie videnie a postoj.
Tvorím hlavne v maľbe olejom a kresbe grafitom a pastelom.
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerova

Štefan Jančík v Accace BA

Výstava obrazov "Hľadanie" výtvarníka Štefana Jančíka

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu "Hľadanie" výtvarníka Štefana Jančíka (SK).
Vystavujúci: Michaela Šebestová (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 2.7.2019 do 30.8.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
Štefan Jančík "Nie sme pánmi sveta"
Žijeme na zrnku vesmírneho prachu, ktoré sa šialenou rýchlosťou rúti nám do neznáma. Chápeme čo sa deje v našom reálnom svete? Prečo robíme to čo robíme? Kde je pravda? Chceme vôbec poznať pravdu alebo nám stačí jednoduchšie riešenie? Kliknutím si nechať prispôsobiť pravdu virtuálnemu duchovnému svetu? Alebo aj naopak.
Vďaka svojej profesii kameramana spravodajstva som mal veľa možností aspoň čiastočne nazrieť za kulisy bežného života ľudí. Od bezdomovcov pod prístavným mostom až po niektorých vrcholných predstaviteľov- tohto zrnka vesmírneho prachu- našej planéty. Nie je už čas niečo vo svete zmeniť?
Všetko sa dá. Všetko tu je. Aj to čo tu nie je, tu je. Len to treba hľadať.
To sú otázky na ktoré- keď nemám čo robiť- si maľujem odpovede.

Michaela Šebestová v Accace BA

Výstava obrazov "Kvety v bronze" výtvarníčka

Michaela Šebestová

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu "Kvety v bronze" výtvarníčky Michaely Šebestovej (SK).
Názov výstavy: Kvety v bronze
Vystavujúci: Michaela Šebestová (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 20.5.2019 do 2.7.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
Michaela Šebestová:
Prosím, dovoľte mi pozvať Vás do mojej duše. Prijmite toto pozvanie a pocíťte to, čo okolo seba vnímam ja... Krásu, radosť, pestrosť, jedinečnosť života a prírody, ale i tajomnosť až mystérium noci a neznáma.

Peter Hargaš v Accace Bratislava

Výstava obrazov "Portrét Bratislavy" výtvarník Peter Hargaš

Spoločnosť Accace Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu "Portrét Bratislavy" výtvarníka Petra Hargaša (SK).
Názov výstavy: Portrét Bratislavy
Vystavujúci: Peter Hargaš (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 23.4.2019 do 20.5.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
Peter Hargaš
Pochádza z Bratislavy, kde žije a tvorí. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium "Dejiny výtvarného umenia" na UTV UK v Bratislave.
Je členom spoločnosti ARTEM o.z., Divergence Group, združenia výtvarníkov Art friendly a ARTKLUB SAROR.
Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie.
Zúčastnil sa projektov: Maľovaný rovník, Misia 2013 - výtvarná pocta Cyrilovi a Metodovi, LW - Limbach 2014, Ján Hus - Posolstvá stále živé, Vyslanec mieru 2016, Martin Luther 500 rokov reformácie a projektu UNESCO - Art Camp Malta 2017. Tiež sa zúčastnil projektu Slovenskej pošty na vytvorenie návrhu poštovej známky.
Svojimi dielami podporil viaceré benefičné podujatia. Venuje sa aj ilustrátorským aktivitám a v ostatnej dobe tvorí litografie.
Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku aj v zahraničí.
Je držiteľom viacerých ocenení. Jeho diela možno nájsť v galériách, aj v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Mal
iara k
"Pre maliarsku tvorbu je charakteristická krajinomaľba a mestské motívy. Sú to nielen ulice, trhy ale aj večerné nálady mesta. Večerný dážď, blikajúce svetlá a chodiace tiene v týchto obrazoch to je pravá impresia, vizuálny a zmyslový zážitok. V týchto dielach je aj symbolika, téma prírody, hudby, aj biblických príbehov či odkaz predkov" (Dr. Bohumír Bachratý).
e-mail: hargas.peto@gmail.com www.peterhargas.sk

Anita Bartos v Accace Bratislava

Výstava "Poznanie"

Anita Bartos (AT)

Accace k.s. a ag. Amymon si vás dovoľujú pozvať na výstavu "Poznanie" výtvarníčky Anity Bartoš.
Názov výstavy: "Poznanie"
Vystavujúci: Anita Bartos (AT)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09
Termín: od 12.4.2019 do 20.5.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY

Výstava "poznanie"

Centrálnym prvkom výstavy je "poznanie" samej seba, vlastnej podstaty a identity v čase a mimo tejto veličiny, počas každodenného života. Diela sú pre autorku vyjadrením vnútornej slobody, nahliadnutie do vlastného ja a vnútorne určenie si priorít. Som tu, som aj tam, aj to som ja, aj vtedy som tu bola, aj potom tu budem, poznanie umenia ktoré nikdy nekončí.
Umelkyňa Anita Bartos citlivo vníma svet, jeho vône, farby, pohyby, pozoruje ľudské vlastnosti aj príbehy. Jej zmysly zachytávajú realitu, sny aj súvislosti. Všetky ingrediencie, s ktorými sa každý deň stretáva a nasáva ich, spracuje po svojom, prehodnotí, pretaví, skombinuje a ponúkne vo svojich výtvarných prejavoch. Koláže sú pre autorku vyjadrením vnútornej slobody a nám zase umožňujú nahliadnuť do Anitinho vnútra.
Anita Bartos (AT) je výtvarníčka, ktorá sa venuje arteterapii od roku 2010. Vedie výtvarné kurzy orientované na koláž, kde prepája výtvarnú tvorbu s arteterapeutickými prvkami. Absolvovala kurz artefiletiky a arteterapie pod vedením Miroslava Huptycha. Spolupracuje s Volkskundemuseum, humanitárnymi organizáciami a nadáciami (Samariterbund). Je členkou Českej arteterapeutickej asociácie. Vystavovala vo Viedni, Bratislave a v Prahe. Žije a tvorí vo Viedni.

Veronika Fodorová v Accace Bratislava

Výstava " Umenie v detskej kresbe"

Veronika Fodorová (SK)

Accace k.s. a ag. Amymon si vás dovoľujú pozvať na výstavu "Umenie v detskej kresbe" výtvarníčky Veroniky Fodorovej.
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 28.2.2019 do 15.4.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Vernika Fodorová

"Moja tvorba vzniká kombináciou úprimnej detskej kresby a citlivým dotvorením elementov pôvodného diela výtvarnými a grafickými technikami. Obrazy vytváram na základe detskej kresby do ktorej však nezasahujem a pôvodnú linku nepretváram - ostáva pôvodná aby som nenarušila jej podstatu. Detská kresba je vzhľadom na svoju autentičnosť pre mňa tým najčistejším umením. Mojou tvorbou sa snažím tento pohľad predstaviť aj dospelému oku. Diela vytváram
na objednávku od konkrétnych detí pre konkrétnu rodinu-jedinca. Takýto obraz sa stáva celoživotnou spomienkou na detstvo vo svojej najúprimnejšej podstate."


Veronika Fodorová

Výtvarné umenie študovala na Univerzite pre užité umenie vo Viedni a na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, kde v roku 2005 ukončila bakalárske štúdium na katedre sochy. Jej tvorba je postavená na úzkom prepojení úprimnej detskej kresby s grafickými technikami. Prvotnou inšpiráciou jej boli spočiatku jej dvaja synovia a jedna dcéra. Od roku 2008 má vytvorených viac ako 200 diel v spolupráci s rôznymi deťmi nielen zo Slovenska.
Okrem tvorby sa venuje už viac ako deväť rokov vizuálnej komunikácii a výberu produktov do unikátneho konceptu výberových hračkárstiev Vnímavé hračky - Toyeto.

Václav Mach-Koláčný v Accace Bratislava

Výstava "Echo post-atomové renesance"

Václav Mach-Koláčný

Accace k.s. a ag. Amymon si vás dovoľujú pozvať na výstavu "ECHO POST-atómová RENESANCE" výtvarníka-grafika-maliar Václav Mach-Koláčný.
Vystavujúci: Václav Mach-Koláčný
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 9.1.2019 do 28.2.2019
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Václav Mach-Koláčný
"ECHO POST-atómová RENESANCE" (Omnia vincit ars et in vino veritas)
"Post-atómová renesance", po mnohých predchádzajúcich "post", "ismech", abstrakciou, koncepciou a pod., smeruje tvorbu znovu k "návratu k obrazu". Podstatný je autorov vlastný názor a stvárnenie jeho obrazového sveta, nakoľko umenie je prejavom ľudského ducha a oznamuje stav umelcovho vnútra.
Autor tvoriaci "post-atómovo renesančným spôsobom" dodržiava určité základné pravidlá, ktoré možno v kocke vyjadriť veľmi jednoduchým spôsobom: svojim diagnostickým impulzom preťahuje volument myslenia a diania ad libitum, pričom substrát jeho diel transcenduje verbálbě artikulovaný horizont ideí a súčasne mieša mystické s antroposofickými ( to snáď pochopí naozaj každý, že?)

Petra Hřivnáčová v Accace Office Gallery

Výstava "Můj zvěřinec"

Petra Hřivnáčová (CZ)

Accace k.s. a ag. Amymon si vás dovoľujú pozvať na výstavu "Můj zvěřinec" výtvarníčky Petri Hřivnáčové.
Názov výstavy: "Můj zvěřinec"
Vystavujúci: Petra Hřivnáčová /ČR/
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 12.11.2018 do 4.12.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 15.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Petra Hřivnáčová, umělkyně v počínajícím rozjezdu, se nesnaží k inspiraci a jejímu využití nastolit si nějaký racionálnější program, jasné vymezující zásady a snad jakékoliv apriorní principy sdělování. Pohybuje se na své cestě vpřed stylem " případ od případu" intuitivně a uvolněně. Modeluje z hlíny, maluje a baví se tím.

Nachází se na pomezí volné a užité tvorby - a sympaticky se distancuje od bezduché výroby, ke které právě keramika tak často svádí. Nechce naštěstí plnit regály všelijakých krámů se suvenýry či spíše upatlanými kýči. Snaží se jasně vymanit z mechanického a zištného točení keramickým kruhem. Zkouší, nachází a jde dál. Maluje, modeluje, glazuje a vypaluje své jedinečné neopakovatelné hříčky a fantazie. Petra se nechává unášet především světem zvířat a prapodivných bytostí. Psi, ještěrky, kočky, mloci, pavouci a pak i havěť co jsem snad nikdy nepotkal jsou Petřinými předlohami a pomyslnými modely. Není však ilustrátorem a pasivním pozorovatelem tohoto pestrého animálního světa. Jemným autorským posunem překračuje pouhé napodobování. Tvarovou stylizací, umně zvoleným pohybem či postojem, barevnou nadsázkou a svým nezaměnitelným rukopisem dodává keramickým objektům a obrazům- krásně zdobný a někdy překvapivě funkční - punc originality.Petra je sympatická a neúnavně vláčně tvořivá bytost milující život, halasnou zábavu jindy zas ticho své zahradní dílny. Petra je přírodním úkazem s přirozeným talentem, ztvárňující bez přetvářky a všeobecné šablony své jedinečné nápady. Má svůj styl, rozpoznatelné tvarosloví, ustálená témata i vybrané výrazové prostředky - svůj svět.Radan Wagner
listopad 2006
Od roku 2000 pořádá samostatné i společné výstavy v ČR a v zahraničí. Též se účastní na kulturních a nadačních akcích .

Andrea Pistl-Andrášová v Accace Office Gallery

Výstava "CITY"

Andrea Pistl-Andrášová

Accace k.s. a ag. Amymon si vás dovoľujú pozvať na výstavu "CITY" výtvarníčky Andrey Pistl-Andrášovej.

Názov výstavy: "CITY"

Vystavujúci: Andrea Pistl-Andrášová /SK/
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 17.10.2018 do 12.11.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Obrazy maliarky Andrey Pistl - Andrášovej milujú život a svet v ňom. Tak ako ich umelkyňa. Preto ich majú ľudia radi. Neustále hľadanie, nové nápady a poznanie sú platformou vzniku všetkých obrazových kolekcií. Prestupuje sa v nich figurálna maľba s abstraktnou. Prvky moderných umeleckých smerov dvadsiateho storočia a autentický vlastný tvorivý princíp. Z nich vzniká umenie ojedinelé na slovenskej umeleckej scéne. Tvorba fascinujúca expresívnou farbou, prvkami surrealistickej imaginácie, tvarovými kubistickými experimentmi.

Jej výstavy premieňajú každodenné významy do nových hodnôt. Diela autorky sú vo viacerých súkromných zbierkach. V roku 2009 obdržala cenu medzinárodnej odbornej kritiky na výtvarnom festivale so zahraničnou účasťou Premio Citta v talianskom meste Porto Sant'Elpidio.
Diela maliarky Andrey Pistl Andrášovej boli vystavované na Bratislavskom hrade, v Danubiane, a v mnohých štátoch Európskej únie, v súčastn

Peter Pauko v Accace Office Gallery

Výstava "Skryté miesta"

akad. mal. Peter Pauko (SK)

Výstava "SKRYTÉ MIESTA" Peter PAUKO
Názov výstavy: "SKRYTÉ MIESTA"
Vystavujúci: Peter PAUKO /SK/
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 28.8.2018 do 17.10.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.

Peter PAUKO (SK)

Námetom môjho cyklu malieb je výsledok súčtu týchto premenných:
1.krajina
2.balans medzi ľahkým výtvarným dielom do bytu (tzv. gaučákom) a umeleckým poňatím krajinomaľby
3.balans medzi "minulým (klasickým, opozeraným, často nudným, opotrebovaným) a "súčasným (invenčným, neošúchaným, mladým...)
4.pohľad na krajinomaľbu očami "dieťaťa dnešnej doby" t.j. mňa samotného.
Téma krajiny je pokračovaním poslednej samostatnej výstavy kde som začal s touto témou. Vo svojich obrazoch riešim krajinu. Téma ma zaujala skôr s dôrazom na polohu maľby samotnej,. Dôležitý je pre mňa spôsob zobrazenia, použitie výtvarnej skratky, využitie štylizácie. samotná téma je len doplnkom.
Toto všetko, vrátane môjho štúdia, malo dopad na moje obrazy. Pre hudobníkov je niekedy obtiažne zahrať obohrané skladby. Je ťažké nájsť nový prístup k nim. A nový prístup k hudobnému dielu sa podarí obvykle tým, ktorý majú nový prístup aj k iným aspektom života. K životu ako celku.
Svojim cyklom som sa pokúsil "zahrať obohrané skladby" a podať ich divákovi síce jasnou a zrozumiteľnou rečou, ale bez pátosu starého, bez lenivosti lacného a zároveň bez (pseudo) komplikovanosti snobského.
www.amymon.sk

Miroslav Bucher v Accace Office Gallery

Výstava "Portrét Zeme"

akad. mal. Miroslav Bucher

Výstava "Portrét Zeme" Miroslav Bucher
Názov výstavy: "Portrét Zeme"
Vystavujúci: Miroslav Bucher
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Termín: od 3.7.2018 do 28.8.2018
Vstupné: Vstup na vyžiadanie
Otvorené: PO-PI od 8.00hod do 16.00hod.

Miroslav Bucher (SK)
V prírode je všetko, otázky i odpovede. Chcem nachádzať tieto otázky a svojou tvorbou na ne odpovedať. Preto je mojím hlavným programom tvoriť "Portrét Zeme ".
Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografii na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala. Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992.V tom čase sa zaoberá najmä keramikou a to drobnou ako aj záhradnou a monumentálnou. Významná je v tom čase výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvoril mnohé expozície a výstavy.

Ema Mázik v Accace Gallery

Výstava "Gioia di vivere"

výtvarníčka Ema Mázik

Výstava s príznačným názvom " Gioia di vivere", ktorou nás výtvarníčka Ema Mázik pozýva do jej sveta plného farieb a lásky. Diela tejto neskutočne energickej a veselej výtvarníčky budú vystavené od 26.apríla 2018 do 3.júla 2018 v netradičných priestoroch Accace Office Gallery SK.

Ide už v poradí o piatu výstavu organizovanú kurátorkou Ľudmilou Paškovou v spoločnosti Accace k.s. , TwinCity C, Mlynské Nivy 16, Bratislava.Ľudmila Pašková v roku 2016 spustila nový projekt "OFFICE GALLERY" lebo je presvedčená, že umelecké diela vsadené do pracovného prostredia pozitívne vplývajú na ľudí a otvárajú medzi nimi dialóg.

Igor Piačka v Accace Gallery

Výstava "Film noir"

akad.mal. Igor PIAČKA

Všestranný a uznávaný slovenský výtvarník Igor Piačka predstavuje svoju výstavu "Film noir".

Optimistickú a farebnú výstavu Pavla Hammela v Accace Gallery, 6. marca 2018 nahradili obrazy významného akademického maliara Igora Piačku, ktorého maľby aktuálne nájdete aj v Múzeu moderného umenia Danubiana.

Obrazy, ktoré vystavujeme v reprezentatívnych priestoroch našej spoločnosti, zobrazujú reálne scény a momenty z filmov žánru film noir, t.j. mnohé z príbehov a postáv sú odvodené z detektívok s postavami charakteristickými svojim cynizmom a necitlivosťou (stvárňujú hrdinov napr. Hitchcockových a Lynchových filmov). Maľby, ktoré bez okrasy tlmočia dramatické filmové momenty, zachytávajú napr. stále aktuálnu tému mafie, ľsti a silných pocitov vyjadrených vo fúzii reálneho zobrazenia a abstrakcie. Slovenský figuralista I. Piačka vyobrazuje na niektorých vystavovaných obrazoch okrem filmových momentov aj reálne živé modely vylepšené fantazijnými prvkami. Okrem maľbe sa tento umelec venuje ilustrovaniu kníh, knižných obálok, albumov ale aj tvorbe poštových známok.

Diela sú vystavené v priestoroch Accace Office Gallery Bratislava od 6. marca 2018.
Výstava potrvá do 7. mája 2018
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Accace Slovakia, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
https://accace.sk/

Pavol HAMMEL v Accace Gallery

Výstava "Farebný svet"

výtvarník, hudobník, skladateľ, producent a právnik Pavol Hammel

Pavol HAMMEL v Accace Gallery

Pavol Hammel je síce známy predovšetkým ako vynikajúci profesionálny spevák, hudobník a skladateľ. Ale ako mnohí vedia, niekoľko rokov už pôsobí aj vo výtvarnom umení. Je autorom obrazov, inšpiráciu ktorých čerpá v nemalej miere, okrem iného, v textoch svojich piesní.

Aktuálnu výstavu " Farebný svet" výtvarník, hudobník, skladateľ, producent a právnik Pavol Hammel predstavuje najnovšiu tvorbu v Accace gallery.

Výstava potrvá do 2. marca 2018


Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

Výstava je predajná.

Nie je krajší a vhodnejší dar, ako umenie.

Výstava "Farby vesmíru"

Výstava "Farby vesmíru"

Robert Novotný, Peter Hargaš a Pavol Dubina

Accace office gallery

predstavuje v spolupráci s kurátorkou Ľudmilou Paškovou výstavu " Farby vesmíru" . Na výstave je možné vzhliadnuť diela:

Robert Novotný - astrofotografia
Peter Hargaš - maľba
Pavol Dubina - sochy kov


Výstava potrvá do 15. januára 2018

Vášeň v Accace GALLERY

Výstava "Vášeň"

akad.soch.Bojňanský Viťo


akad.soch. Viťo Bojňanský
akad.soch. Viťo Bojňanský

Výstavou " Vášeň" akademického sochára Viťa Bojňanského sme 2.10.2017 otvorili nové výstavné priestory v spoločnosti Accace k.s. , TwinCity C, Mlynské Nivy 16, Bratislava. Ide o vôbec o prvú výstavu inštalovanú v Accace Gallery, ktorá napĺňa koncept OFFICE GALLERY.

Agentúra AMYMON, s.r.o. zastúpená kurátorkou Ľudmilou Paškovou organizuje výstavy, vernisáže a medzinárodné sympóziá na území SR a ČR.

V roku 2016 spustila nový projekt "OFFICE GALLERY" lebo je presvedčená, že umelecké diela vsadené do pracovného prostredia pozitívne vplývajú na ľudí a otvárajú medzi nimi dialóg.

Zoznam výstavných miest nájdete na mape projektu a stále nám pribúdajú ďalšie. Agentúra pozýva všetky spoločnosti, aby sa zapojili do projektu "OFFICE GELLERY". Radi Vám pomôžeme s realizáciou.

Link: mapa projektu OFFICE GALLERY

akad.sochár Viťo Bojňanský

14.10.1962 v Bratislave

Vzdelanie:
1977-1981 SUPŠ drevorezba, Bratislava
1981-1987 VŠVU socha, BratislavaPoužívané techniky a materiály:
Plastika - bronz, drevo (kolorované), acryl, kameň, dural, sklo
Maľba - acryl, olej, kresba

Viac na www.bojnansky.eu