Aktuálna výstava Galerie pod Palmovkou

Galerie pod Palmovkou predstavuje výstavu Leo SYMON

Pravdivé a nepravdivé True and false

Na těchto dvou výrocích stojí digitální svět tak, jak jej známe dnes.
Stroje, které denně vstupují do našeho života, neznají nic jiného, ​​než pravdu a nepravdu v podobě jedničky a nuly. Tvoří dvojkovou soustavu, kterou se tyto stroje domlouvají, nebo pracují pro nějaký důvod, nebo také ne ...
Společnost se skládá z lidí, kteří se domlouvají, nebo pracují z nějakého důvodu, nebo také ne...

Tvoří analogickou dvojkovou soustavu muže a ženy. Jejich základním poznáním je pravda a nepravda tak, jak si je přiřadí v reálném čase, aby přežili do dalšího reálného času, nebo také ne. Vytvářejí nové pravdy a nepravdy, často bez hlubších souvislostí s exaktním poznáním, ale nesoucí takové informace, které tvoří základ poznání, že stárneme, ale málokdy zmoudříme. Takto nějak se dá textem oslovovat, pokud to někdo čte.

Já raději volím kombinaci tvarů a barev na různé materiály, abych oslovil každého, kdo se zadívá na můj vytvořený obraz. V tom okamžiku nezáleží na tom, čím a jak byl vytvořen, ale tím, zda oslovuje, nebo zda má vůbec co říci ve smyslu pravdy nebo nepravdy, kterými vyslovuji svůj názor. Pojmy "ano" a "ne" se už nedají dělit na nic jiného, ​​a tedy buď je to tak, nebo to tak není. Skládáním pravd a nepravd vznikají naše komunikační, pracovní a vlastně všechny ostatní činnosti, které zanechávají výpověď o tom, že jsme, nebo také ne. Věřím, že pokud se setkáme, ať již zprostředkovaně řečí mých obrazů, nebo i osobně, nebudeme považovat tento okamžik za zbytečný.