Buďte aj naďalej medzi prvými, ktorí obdržia pozvánky na výstavy a vernisáže organizované ag. Amymon.

Aktualizujte svoje údaje, aby ste aj naďalej ostali s nami v kontakte.

Čo je to GDPR a čo sa mení?

GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR je nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018.

V zmysle tohto nariadenia ag. Amymon, s.r.o. k tomuto termínu prestane používať a archivovať pôvodne nazbierané dáta fyzických osôb. Ak máte záujem i naďalej dostávať informácie o výstavách a vernisážach, ktoré organizuje ag. Amymon, s.r.o., vyplňte, prosím, tento formulár.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Ďakujeme za Váš čas pri vypĺňaní formuláru. Tešíme sa na Vás na akciách zameraných na výtvarné umenie.