DoubleTree by Hilton Bratislava

Výstava obrazov "Můj SVĚT" ak.mal. Věra Krumphanzlová

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Můj SVĚT / My WORLD " českej výtvarníčky ak.mal. Věry Krumphanzlové v DoubleTree by Hilton Bratislava I.poschodie.
Názov výstavy: Můj SVĚT / My WORLD
Vystavujúci: ak.mal. Věra Krumphanzlová
Termín výstavy: od 8.9.2019 do 20.10.2019
Miesto: DoubleTree by Hilton, 1. Poschodie, Trnavská cesta 27/A, Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Věra Krumphanzlová

Můj SVĚT
je dům plný barev, vůní, šumění motýlích křídel, výzev, výkřiků, radosti, smutku, ale hlavně - všech podob lásky.  Stačí otevřít dveře, vstoupit a naslouchat, dát se unášet, snít a prožívat příběhy. Ráda bydlím v tomhle domě, ráda sedím u stolu a piju šálky plné fantaziie. Ráda si povídám s Múzami o náladách a vůních barev. Mívám v ruce štětec,nebo pero a všechno zaznamenávám.
Vítejte v mém domě!
Věra
akademická malířka Věra Krumphanzlová
členka:
Jednoty umělců výtvarných
FF16 (Francouzská frakce)
AJV (Asociace jihočeských výtvarníků)
Narozena v Praze.

DoubleTree by Hilton Bratislava

Výstava "Slávnostné okamihy" Leo Symon v DoubleTree by Hilton

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Slávnostné okamihy " výtvarníka Leo Symona DoubleTree by Hilton Bratislava I.poschodie.
Názov výstavy: Slávnostné okamihy
Vystavujúci: Leo Symon
Termín výstavy: od 29.7.2019 do 8.9.2019
Miesto: DoubleTree by Hilton, 1. Poschodie, Trnavská cesta 27/A, Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Slávnostné okamihy.
Sú to často patetické, vážne, dôstojné, či veľkolepé okamihy. Sprevádzajú nás celým životom, ale nie vždy si ich uvedomujeme, lebo sa s nimi nestotožníme, alebo ich jednoducho ignorujeme...
Za slávnostný okamih považujem celkom neskromne aj tie okamihy, ktoré vám sprostredkujem svojimi obrazmi a ak sa mi podarí vtiahnuť vás do nevšednosti abstrakcie, či reality, vytvorenej novými vytváracími prostriedkami - digitálnymi technikami. Ich zvláštnosťou je, že vznikajú v spleti svetelných bodov obrazovky, aby sa napokon stali farbou na papieri, či inom materiály. Avšak to podstatné je a zároveň i moje prianie, aby vás tieto obrazy povzniesli nad všednosť a na okamih sa stali slávnosťou.
Leo Symon.
(*1956, Bratislava) žije a tvorí v Trnave. Sídlo má v Londýne (UK), odkiaľ koordinuje svoje medzinárodné aktivity.
Po štúdiu na vysokej škole technického zamerania pôsobil ako pedagóg na strednej a vysokej škole. Učil odborné predmety a neskôr aj informatiku. V súčasnosti pracuje ako počítačový špecialista na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.

DoubleTree by Hilton Bratislava

Art Mix Group Show 21

Výstava 21 popredných výtvarníkov z Európy vystavuje v DoubleTree by Hilton Bratislava .
Termín výstavy: do 27.7.2019
Kurátor: Ľudmila Pašková
Vystavujúci:
Anita Bartoš (AT)*Gorana Težak (HR)*Igor Piačka (SK)*Ingrid Zámečníková (SK)*Jan Tichý (CZ)*Júlia Piačková (SK)*Lenka Galeoni (CZ)*Mária Balážová (SK)*
Monika Meglić (HR)*Noémi Kolčák Szákall (SK)*Orest Dubay ml. (SK)*Pavel Kvoriak (SK)*Peter Pauko (SK)*
Renate Christin (DE)*Sancho (SK)*Shefget Avdush Emini (NL)*Tomáš Hřivnáč (CZ)*Václav Mach-Koláčný (CZ)*Violeta Bázlik Králová (SK)*Vít Pavlík (CZ)*Zdeněk Netopil (CZ)

Martin Šafárik

Výstava obrazov "Hľadanie Pravdy" katolícky kňaz Martin Šafárik

Výstava obrazov katolíckeho kňaza Martina Šafárika bude slávnostne otvorená 8. apríla 2019 o 19.00hod. v novej galérii v DoubleTree by Hilton Bratislava na 1.poschodí.
Výstava potrvá do: 5.5.2019
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 1.poschodie
Vystavujúci: Martin Šafárik
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
"Hľadanie Pravdy"
...vraví sa, že pravda je len jedna. Súhlasím, tá Stvoriteľova, ale jej interpretácii je toľko, koľko ľudí na tejto planéte. Koľkí filozofi si kládli otázku: Čo je to pravda? Quid est veritas? O nás, o vesmíre, o posmrtnom živote. Pravdu hľadáme v našich vzťahoch, autenticitu a presvedčivosť výrazu v umení. Čo je to skutočné, autentické, pravdivé? Najväčšie osobnosti boli celoživotnými hľadačmi a najväčší tragédi, sú ľudia, ktorí si myslia že len oni majú pravdu, prípadne oni sú tí čo ju našli a majú ako jediní právo ju interpretovať a konečne aj nastoľovať pre všetkých. Touto výstavou chcem prispieť k pokornejšiemu zmýšľaniu o sebe samých, aby sme si uvedomili, že každý z nás je jeden z miliárd. Vzácny, neopakovateľný originál, ako každé skutočné umelecké dielo, no položený na túto zem s ostatnými, nie len on sám.

Robert MLČÚCH

Výstava obrazov "Neporaz sa!" výtvarník Robert Mlčúch

Výstava obrazov výtvarníka Roberta Mlčúcha bude slávnostne otvorená 6. mája 2019 o 19.00hod. v novej galérii v DoubleTree by Hilton Bratislava na 1.poschodí.
Výstava potrvá do: 9.6.2019
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 1.poschodie
Vystavujúci: Robert Mlčúch
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
O MNE
Mgr. art. Robert Mlčúch
Som absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor
sochárstvo v ateliéri akademického sochára profesora Juraja Meliša
z roku 2004. Venujem sa komornej, ale aj exteriérovej plastike, maľbe
a grafike. V posledných rokoch sa intenzívne zameriavam na maliarsku
tvorbu, ktorá obsahovo nadväzuje na môj ideový program v sochárskej
tvorbe, ale po vizuálnej stránke používam odlišný vyjadrovací jazyk.
Svoju tvorbu prezentujem na výstavách na Slovensku aj v zahraničí.
POSOLSTVO VÝSTAVY
Na výstave "Neporaz sa!" (Don´t defeat yourself!), by som chcel odprezentovať moju maliarsku tvorbu za posledných šesť rokov. Sústredím sa na jeden z aspektov z môjho vnímania a to na tému chovania sa človeka v dnešnej post-internetovej ére, dobe sociálnych sietí, virtuálnych spojení, prenosných zariadení. Stali sa našou každodennou súčasťou.
Zdieľame o sebe všetko a tak isto príjmame všetky informácie. Často
nevieme rozlíšiť, ktoré z nich sú pre nás potrebné a ktoré nie. Moderné technológie boli vyvinuté preto, aby nám uľahčovali život a komunikáciu medzi sebou. Určite to má veľké pozitíva v našom napredovaní, ale ja sa zameriavam na tú temnejšiu stránku veci. Snažím sa poukázať na zvrátenosť ľudskej povahy, ako sa dokáže (bezemočne) zabávať na brutalite, ktorú človek pácha na svojom druhu a okoliu. Jeho spoločenskú legitimizáciu, zosmiešňovanie a ľahostajnosť k takémuto správaniu.

Pavol Dubina

Výstava sôch akad.soch.

Pavol DUBINA (SK)

Výstava sôch akademického sochára Pavla Dubinu je prístupná v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava reštaurácia Toscana na prízemí od 10.2.2019 do 31.3.2019.
Vystavujúci: akad.soch. Pavol Dubina
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava potrvá do: 31.3.2019

Mgr.art. Pavol DUBINA

sochár mladej generácie
Dnes už etablovaný sochár mladej generácie Pavol Dubina (PALI DUB) sa narodil v Bratislave v roku 1975.
Po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore kameňosochár (1990-1994) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994-2000).
Tu navštevoval sochársky ateliér prof. Juraja Bartusza a následne prof. Juraja Meliša. Ešte pred úspešným ukončením vysokej školy absolvoval tiež dvojsemestrálny študijný pobyt na Kunst Fachhochschule v nemeckom Kieli v ateliéri prof. Kerstin Abrahama.
Vo vlastnej voľnej soche preferuje kov - zvlášť zvárané železo a to v komornom formáte. Preferencia obsahu nad formou vysvetľuje Dubinovu malú ovplyvniteľnosť vizuálom niektorého z aktuálnych i minulých umeleckých prúdov a naopak dominantné čerpanie inšpirácie z literárnych a hudobných zdrojov.
Hrou s úplne odlišnými emóciami je od roku 2004 sa postupne rozrastajúci rad zvieracích skulptúr v komornom i monumentálnom merítku, aký na dnešnej slovenskej sochárskej scéne nemá obdoby. Za prelomové možno v Dubinovej kariére považovať roky 2006-2007, kedy vznikli významné monumentálne exteriérové realizácie.

DoubleTree by Hilton Bratislava

Výstava "Farebný sen"

Pavol Hammel (SK)

Výstava obrazov výtvarníka-speváka-skladateľa Pavla Hammela bude slávnostne otvorená v novej galérii v DoubleTree by Hilton Bratislava na 1.poschodí.
Výstava potrvá do: 31. marca 2019
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 1.poschodie
Vystavujúci: Pavol HAMMEL
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Pavol Hammel je síce známy predovšetkým ako vynikajúci profesionálny spevák, hudobník a skladateľ. Ale ako mnohí vedia, niekoľko rokov už pôsobí aj vo výtvarnom umení. Je autorom obrazov, inšpiráciu ktorých čerpá v nemalej miere, okrem iného, v textoch svojich piesní.

akad. soch. Juraj ČUTEK

Výstava sôch

akademický sochár Juraj ČUTEK

Výstava sôch akademického sochára Juraja Čuteka je prístupná v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava na 1. poschodí do 9.2.2019.
Vystavujúci: akad.soch. Juraj Čutek
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava potrvá do: 9.2.2019

Juraj Čutek:

Narodil som sa 28. 2. 1957 v Žiline. Odtiaľ sme sa presťahovali do Bratislavy, kde som vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu pod vedením prof. Korkoša. Od roku 1977 som študoval na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe v ateliéri prof. Malejovského a taktiež navštevoval prednášky prof. Svobodu. Od absolvovania školy tvorím v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venujem sa komornej i monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, dizajnu sochárskeho nábytku, tiež kreslím, maľujem... Svoje diela som vystavoval na Slovensku, v Čechách, vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Izraeli. Zúčastnil som sa mnohých domácich aj zahraničných sochárskych sympózií. Bol som členom združena výtvarníkov Gerulata a som zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART.

Pavol Maria Schultz

Výstava "Línie života"

sochár Pavol Maria Schultz

Výstava "Línie života" sochára Pavla Maria Schultza je prístupná na 1. poschodí DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava od 9.9.2018 do 1.12.2018.

Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková


Pavol Maria Schultz
sa narodil na Slovensku v roku 1951. Po ukončení gymnázia a vysokoškolského štúdia, absolvoval v zahraničí privátne štúdium sochárstva. Študijné cesty a množstvo výstav v galériách východnej a západnej Európy či severnej Ameriky, rozšírili autorov profesionálny i ľudský pohľad na svet. Možno však súhlasiť s jeho názorom, že dielo sa nakoniec rodí v neokázalom prostredí - doma v ateliéri. Popri ťažiskovej komornej tvorbe je aj autorom monumentálnych realizácií sôch a reliéfov v architektúre.