DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BRATISLAVA OG

Výstava sôch

akademický sochár Juraj ČUTEK

Výstava sôch akademického sochára Juraja Čuteka je prístupná v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava na 1. poschodí do 9.2.2019.
Vystavujúci: akad.soch. Juraj Čutek
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Výstava potrvá do: 9.2.2019

Juraj Čutek:

Narodil som sa 28. 2. 1957 v Žiline. Odtiaľ sme sa presťahovali do Bratislavy, kde som vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu pod vedením prof. Korkoša. Od roku 1977 som študoval na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe v ateliéri prof. Malejovského a taktiež navštevoval prednášky prof. Svobodu. Od absolvovania školy tvorím v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venujem sa komornej i monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, dizajnu sochárskeho nábytku, tiež kreslím, maľujem... Svoje diela som vystavoval na Slovensku, v Čechách, vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Izraeli. Zúčastnil som sa mnohých domácich aj zahraničných sochárskych sympózií. Bol som členom združena výtvarníkov Gerulata a som zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART.

Pavol Maria Schultz

Výstava "Línie života"

sochár Pavol Maria Schultz

Výstava "Línie života" sochára Pavla Maria Schultza je prístupná na 1. poschodí DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava od 9.9.2018 do 1.12.2018.

Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková


Pavol Maria Schultz
sa narodil na Slovensku v roku 1951. Po ukončení gymnázia a vysokoškolského štúdia, absolvoval v zahraničí privátne štúdium sochárstva. Študijné cesty a množstvo výstav v galériách východnej a západnej Európy či severnej Ameriky, rozšírili autorov profesionálny i ľudský pohľad na svet. Možno však súhlasiť s jeho názorom, že dielo sa nakoniec rodí v neokázalom prostredí - doma v ateliéri. Popri ťažiskovej komornej tvorbe je aj autorom monumentálnych realizácií sôch a reliéfov v architektúre.