RAGALA-ART Gallery Hainburg Rakúsko

Agentúry AMYMON, s.r.o. spolupracuje od roku 2018 s Galériou RAGALA-ART v Hainburgu, kde spoločne s majiteľom galérie Vladimírom Ragalom otvárajú možnosť prezentovať svoju tvorbu rakúskym, slovenským a českým výtvarníkom v Rakúsku.

Aktuálna výstava

Soňa Mrázová in Hainburg

Exhibition "Spiritual mysterium" Soňa Mrázová in Hainburg

Galéria RAGALA-ART, Kirchengasse 15, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko

Dovolíme si Vás pozvať na výstavu "Duchaplné mystérium", ktorá sa bude konať od 29.2.2020 do 28.3.2020.
Vernisáž sa bude konať: 7.3.2020 o 17.00hod.
Miesto: Galéria RAGALA-ART, Kirchengasse 15, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava potrvá do 28.3.2020
Spiritual mysterium /Duchaplné mystérium
Soňa Mrázová
Výstavu som koncipovala ako ucelený koncept vytvorený prevažne z parafráz, inšpirovaných holandským maliarom Hieronymom Boschom.
Nazvala som ju "Duchaplné mystérium, pretože vychádza z veľmi netradičných náboženských výjavov, ktoré v 15.storočí tvoril holandský maliar Hieronymus Bosch.
Je pre mňa veľmi inšpirujúcim majstrom, hlavne pre jeho spôsob zobrazovania výjavov z Biblie. Zhluky postáv v rôznych, niekedy až v obscénnych polohách mi pripomínajú súčasnosť, kde zmätok v spoločnosti je normálny a tvoria ho malé skupinky ľudí, tak ako na jeho obrazoch. Nie je mojím úmyslom len citovať diela Hieronyma Boscha, ale hľadať a dotvárať, priblížiť sa súčasnosti, a možno nájsť cestu k Bohu.
Príkladom toho je obraz s názvom "Večný hlad", ktorý je pre mňa zosobnením konzumnej spoločnosti, ktorá nemá stále dosť materiálneho bohatstva. Alebo obraz "Óda na večnosť" je odvekou túžbou človeka po nesmrteľnosti...
Výstavu dopĺňam obrazom "Kraslica" kde tentokrát parafrázujem Rembranta. Lebo niekedy túžba po ženskej kráse je len bezduchou škrupinou. Posledným vytvoreným obrazom je "Krik vtákov", ktorý hovorí o tom, že niekedy v tom hluku sveta nepočujeme samých seba. V tejto výstave sa pokúšam nájsť svoje duchaplné ba priam duchovné mystérium.

Marek Odrobina in Hainburg

Exhibitions "What am I, an artist?" Marek Odrobina in Hainburg

Dovolíme si Vás pozvať na výstavu "Som snáď umelec? /What am I, an artist?", ktorá sa bude konať od 3.2.2020 do 29.2.2020.
Vernisáž sa bude konať: 7.2.2020 o 18.00hod.
Miesto: Galéria RAGALA-ART, Kirchengasse 15, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Výstava potrvá do 29.2.2020
Som snáď umelec? /What am I, an artist?
Marek Odrobina
https://artfromrobin.com/
Od pravidelných detských návštev ľudovej školy umenia v minulom tisícročí som sa tvorbe dlhé desaťročia nevenoval. Bolo treba študovať, založiť rodinu, založiť firmu, živiť sa. Po pár kotrmelcoch okolo štyridsiatky som raz ráno udivene počúvol vnútorný hlas, ktorý mi na otázku "Kto vlastne som?" povedal, že "Umelec". Pre právnika veľmi prekvapivé. Tak som skúsil maľovať a čakať na spätnú reakciu. Keďže bola často pozitívna, skúšam ísť ďalej. Pozorujem, ako sa mi tvorí štýl, čo mi na plátne pod rukami vo večerných hodinách vzniká a stále sa divím. Užívam si dobrú náladu, ktorú mi samotné maľovanie, výsledok a reakcia pozorovateľov poskytuje. Neviem, či juxtapozíciou foriem kladených naliehavo do bezpočetných valérov organických tvarov odhaľujem nové vzťahy formy a obsahu dynamicky sa rozvíjajúcich postojov k snom na pomedzí reality. Viem, že mi je tvorba príjemná a zažil som, že také pocity mávajú aj diváci. Želám vám ich.