RAGALA-ART Gallery Hainburg Rakúsko

Agentúry AMYMON, s.r.o. spolupracuje od roku 2018 s Galériou RAGALA-ART v Hainburgu, kde spoločne s majiteľom galérie Vladimírom Ragalom otvárajú možnosť prezentovať svoju tvorbu rakúskym, slovenským a českým výtvarníkom v Rakúsku.

Aktuálna výstava

Exhibitions "What am I, an artist?" Marek Odrobina in Hainburg

Dovolíme si Vás pozvať na výstavu "Som snáď umelec? /What am I, an artist?", ktorá sa bude konať od 3.2.2020 do 29.2.2020.
Vernisáž sa bude konať: 7.2.2020 o 18.00hod.
Miesto: Galéria RAGALA-ART, Kirchengasse 15, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Výstava potrvá do 29.2.2020
Som snáď umelec? /What am I, an artist?
Marek Odrobina
https://artfromrobin.com/
Od pravidelných detských návštev ľudovej školy umenia v minulom tisícročí som sa tvorbe dlhé desaťročia nevenoval. Bolo treba študovať, založiť rodinu, založiť firmu, živiť sa. Po pár kotrmelcoch okolo štyridsiatky som raz ráno udivene počúvol vnútorný hlas, ktorý mi na otázku "Kto vlastne som?" povedal, že "Umelec". Pre právnika veľmi prekvapivé. Tak som skúsil maľovať a čakať na spätnú reakciu. Keďže bola často pozitívna, skúšam ísť ďalej. Pozorujem, ako sa mi tvorí štýl, čo mi na plátne pod rukami vo večerných hodinách vzniká a stále sa divím. Užívam si dobrú náladu, ktorú mi samotné maľovanie, výsledok a reakcia pozorovateľov poskytuje. Neviem, či juxtapozíciou foriem kladených naliehavo do bezpočetných valérov organických tvarov odhaľujem nové vzťahy formy a obsahu dynamicky sa rozvíjajúcich postojov k snom na pomedzí reality. Viem, že mi je tvorba príjemná a zažil som, že také pocity mávajú aj diváci. Želám vám ich.