BC Kerametal Office Gallery

Výstavy v BC Kerametal Office Gallery projekt agentúry AMYMON a BC Kerametal Bratislava

Biznis Centrum Kerametal (pôvodný názov Prevádzková budova Chemapol) je biznis centrum v Bratislave na Jašíkovej ulici 2 – 6, v mestskej časti Ružinov.
Projekt 1968 – 1970 (Ing. arch. Ľudovit Jendreják spolu s M. Lukičom a M. Mihalovičom), realizácia 1972 – 1973.
"Je to originálna, veľmi zaujímavá architektúra, ktorej projekt spracoval slovenský architekt Ľudovít Jendrák. Už dopredu bolo jasné, že to bude projekt pre budovu zahraničného obchodu, preto tam bola požiadavka na zaujímavý dizajn."

VÝSTAVYĽudmila Krieschová

Výstava fotografií "Metamorfóza" Ľudmila Krieschová

BC Kerametal Office Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu
"Metamorfóza" Fotografka Ľudmila Krieschová (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 28.2. do 15.4.2020
Kde: BC Kerametal 1.poschodie, Jašíkova 2, Bratislava
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY
"Hľadám, čo je v realite latentne skryté, pretváram ju a nachádzam nové, nepoznané obrazy." Ľudmila Krieschová
O autorovi:
Narodila som sa roku 1948 pod Tatrami v Kravanoch. Desaťročia som robila medicínsku fotografiu.
Neskôr som sa venovala reportážnej, umeleckej a scénickej fotografii. Prvú samostatnú výstavu som mala 16. januára 2018 v Café Gallery. Mesiac potom som získala druhé miesto vo fotosúťaži Kreatívny svet Wacom.
www.amymon.sk

Miroslav Babinčák v BC Kerametal 

Výstava obrazov "Od umenia pre umenie a späť"

Miroslav Babinčák

BC Kerametal Office Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "Od umenia pre umenie a späť" výtvarníka Miroslava Babinčáka (SK).
Vystavujúci: Miroslav Babinčák (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 13.1. do 28.2.2020
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY

O autorovi: Miroslav Babinčák pochádza z Michaloviec, kde aj celý život žije a pracuje. Vyštudoval tamojšie Gymnázium Pavla Horova. Výtvarníctvu sa venuje od mladosti. Jeho hobby ho aj živí. Ako kreatívny umelec vo vlastnom štúdiu navrhuje, tvorí, vyrába a prakticky realizuje akýkoľvek druh výtvarného umenia a formu reklamy, vrátane 3D nápisov, maľovania na ľadovú plochu, maľby na budovy, reklamné nápisy, a pod.

Michalovskej kultúrnej verejnosti tento autor nie je neznámy. V domovských Michalovciach vystavuje neustále. Lokálne územie svojho rodného mesta však postupne rozširuje. Nedávno jeho tvorbu mohli vidieť návštevníci košického Múzea Vojtecha Lofflera, kde sa prezentoval na samostatnej výstave. Zameriava sa na kreslené a maľované portréty známych osobností.
Svojou vlastnou autorskou technikou sa pokúša posunúť a iritovať u percipienta záujem o kombináciu techniky, formy i obsahu svojej výpovede. Napriek tomu, že autor je autodidakt citeľne zvládol techniku kresby a zdá sa, že pociťuje v sebe viac potreby kombinovať výrazové prostriedky kresby, maľby a grafiky. V súčte to kľudne môžeme pomenovať nove média, alebo mixed medium. Táto skutočnosť mu umožňuje kumulovať kreativitu s hrou výsledkom čoho je lepší záujem percipienta o jeho tvorbu. Bez ohľadu na rôzne filozoficko - akademické úvahy o umení dnes, spokojne môžem konštatovať, že autor je výrazný talent, úctyhodne pracovitý v hľadaní nových foriem a prostriedkov výrazu. Jeho obrazy sú i nie sú iba statické, dvojrozmerne, monochronne, ale hlavne vložil do nich odvahu hľadania témy v zobrazovaní portrétov známych i významných osobnosti umenia, kultúry, politiky.. Želám autorovi veľa úspechov i síl v jeho nespokojnom, ale cieľavedomom a zmysluplnom hľadaní podoby komunikácie s percipientom.
PaedDr. Michal Bycko, PhD., FABI, kurátor a muzeoedukolog MMUAW

Výstava 39 výtvarníkov " Vianočný Art Mix 2019 " 

Výstava 39 výtvarníkov "Vianočný Art Mix 2019"

BC Kerametal Office Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "Vianočný Art Mix 2019".
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Termín výstavy: od 25.11.2019 do 10.1.2020
Výstava je organizovaná v rámci projektu Office Gallery.
Adresa: Jašíkova 2, Bratislava
Otvorené: Po. - Pi. od 8.00 do 19.00hod.

Vystavujúci:
Anna Hausová*Daniel Geremus*Danka Gregová*Eva Černoková*Eva Lásková*Eva Tiková*Gabriela Krepsová *Georgina Mortreux*Ivana Dovjakova*Ivana Orviská*Jarmila Autnerová*Ladislav Lakatoš*
Lucia Lizúchová*Magdaléna Helbichová*Mária Veselovská*Marie Veselská*Martin Ševčík*Martina Bogyai*Martina Šedlbauer*Michaela Šebestová*Miriam Dobiašová*Miroslav Egyed*Naďa Kučerová*Oľga Heleninová*Peter Hargaš*Peter Ziman*Petr Blažek*Radka Garajová*Radovan Lengyel*Robert Polanský*Silvia Füziková*Silvia Macková*Štefan Jančík*Štěpánka Novotná*Veronika Očipová*Vladimír Institoris*Vladimír Lengyel*Zdenka Ševcová Dovjaková*Zuzana Vaverčáková

František Radačovský v BC Kerametal OG

"CYKLUS"

BC Kerametal Office Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu "CYKLUS II."

výtvarníka Františka Radačovského (SK).

Vystavujúci: František Radačovský (SK)
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Termín: od 29.10.2019 do 25.11.2019

Názov výstavy: "CYKLUS"

"V rámci svojej tvorby autor často krát využíva motív kruhu. Kruh práve z titulu pocitu, že sa náš život neustále cyklí okolo pár základných hodnôt. Týmito hodnotami sú láska, vzťahy, práca, umenie, či voľný čas. Človek má v sebe pocit, že sa z určitej životnej etapy vymanil a niečo zmenil, napokon sa k nej však neustále oblúkom vráti. Naviac sa tieto cykly vzájomne dopĺňajú, prelínajú a jeden bez druhého nedokážu fungovať a tvoria akúsi životnú špirálu."

Milan Krupčík v BC Kerametal OG

"NOVEMBER 89"

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu fotografií nielen s témou "NOVEMBER 89" fotografa Milana Krupčíka do veľkej sály BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Vystavujúci: Milan Krupčík
Termín výstavy: od 30.9.2019 do 28.10.2019
Miesto: Veľká sála BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Georgina Mortreux a Eva Tiková v BC Kerametal OG

Výstava "Zázraky v nás" Georgina Mortreux a Eva Tiková

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu obrazov " Zázraky v nás " výtvarníčok Georgina Mortreux a Eva Tiková do BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Vystavujúci: Georgina Mortreux a Eva Tiková
Termín výstavy: od 26.8.2019 do 30.9.2019
Miesto: BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Zázraky v nás
Autorky na výstave predstavia diela z rôznych období ich tvorby. Spoločným menovateľom každého z nich je však dynamika a energia farieb, ktorými vyjadrujú ako vnímajú okolitý svet a samé seba. Cez svoje diela sa snažia autorky priblížiť Vám ich vnútorné svety. Svety plné spomienok, tajných túžob, sĺz, pocitov - všetkého, čo zdieľame všetci v určitých okamihoch nášho života.
Obrazy sú zrkadlom duše nielen umelca, ale aj toho, kto sa na ne díva a koho sa osobne dotýkajú. Stretnú sa dva svety na tom istom mieste, v tom istom momente. Tam kde maľba vyvolá silné emócie, vzniká spojenie, veľké stretnutie ... je to malý zázrak.
Eva a Georgina Vás pozývajú na takéto stretnutia, na možnosť dotyku s niečím zázračným vo Vás, čo ste možno doteraz ešte neobjavili.

BC Kerametal Office Gallery

LETNÝ ART MIX 2019

Spoločná výstava 38 výtvarníkov

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "Letný Art Mix 2019" 38 výtvarníkov do BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: Letný Art Mix 2019
Vystavujúci: 38 výtvarníkov
Termín výstavy: od 25.6.2019 do 26.8.2019
Miesto: BC Kerametal , Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Otvorené Po-Pi od 8.00 do 19.00hod.

Vstup voľný.


BC Kerametal Office Gallery

"COMPROMISES"

Robert Polansky (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Compromises " výtvarníka Roberta Polanskeho do BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: Compromises
Vystavujúci: Robert Polansky
Termín výstavy: od 6.5.2019 do 31.5.2019
Miesto: BC Kerametal veľká sála a foajé, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Compromises - tie sú dôležité, nielen vo vzťahoch medzi ľuďmi, ale aj vo výbere farieb pre ten ktorý obraz, v námetoch, proste vo všetkom musí byť rovnováha a tá sa dá dosiahnuť len kompromisom.
Kto je Robert Polansky?
* 1959, Kremnica
V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Autor sa umelecky angažuje popri významnom konceptuálnom umelcovi akad. mal. Petrovi Bartošovi. Polansky výtvarne pôsobí v tejto umeleckej a výtvarnej atmosfére v období normalizácie slovenského výtvarného umenia. Všetci tí, ktorí sa odklonili od "oficiálneho socialistického umenia", boli jednoducho odpísaní zo slovenskej výtvarnej scény. Polansky sa priklonil k týmto disidentom, ktorí už dnes patria k najrelevantnejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény.
Polansky v roku 1992 začal podnikať v oblasti grafického dizajnu. O čo sa vo svojej tvorbe opiera? Vraví sám: "O svoju vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavné analyzovanie." Autor vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.
PHDr. Marta Hučková

BC Kerametal Office Gallery veľká sála

BC Kerametal Office Gallery 1.poschodie "O sebe abstraktne"

Leo Symon (SK)

Výstava "O sebe abstraktne" výtvarník Leo Symon
Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " O sebe abstraktne " výtvarníka Leo Symona do BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: O sebe abstraktne
Vystavujúci: Leo Symon
Termín výstavy: od 9.4.2019 do 6.5.2019
Miesto: BC Kerametal veľká sála a foajé, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Farba v digitálnej podobe je svetlo.
Jedna z výstižných definícií pre maľbu obrazov pomocou počítača je, že kým klasickými farbami maliar zachytáva svetlo, aby vytvoril obraz, tak pomocou počítača je to naopak - pomocou svetla z monitora si maliar vytvorí farby z ktorých potom komponuje obraz. Takto vytvorený obraz sa musí finalizovať na špecializovanom pracovisku, vybavenom špičkovou technikou pre tlač, tzv. Fine Art Print. Výsledkom takéhoto spracovania je obraz s garantovanou farbostálosťou, ochrannými prvkami pre povrch obrazu, ale aj proti neoprávneným kópiám.
Moja tvorba využíva ako médium počítač, kde základom pre výsledný obraz je matematická funkcia (algoritmus) a z nej si tvorím výrazové prostriedky (body, čiary, krivky, a pod.). Preddefinované funkcie sú iba nástrojom, hoci by sa dalo laicky nesprávne interpretovať takúto tvorbu ako "myslenie a tvorivosť" stroja.

BC Kerametal Office Gallery veľká sála

Výstava "REFLEXIE"

Ľubomír MIČA (SK

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " REFLEXIE " výtvarníka Ľubomíra Miča do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: REFLEXIE
Vystavujúci: Ľubomír Miča
Termín výstavy: od 4.3.2019 do 8.4.2019
Miesto: BC Kerametal veľká sála, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Ľubomír Miča- člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, zakladateľ záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici, jednoznačne fixovaný na maliarsku sféru, ktorej sa aktívne venuje necelé dve desaťročia. Jeho úsilie smeruje do oblasti nepredmetnej tvorby, k autentickým vizuálnym kvalitám, založeným na probléme výtvarných foriem a inovatívnych pracovných postupov. Dlhodobou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná štrukturálna abstrakcia. Klasickú maliarsku techniku - olej posúva do atypických výrazových i technologických väzieb, kde kľúčovú rolu zohráva spontánny prednes na pomedzí gestickej maľby. Mimoriadne postavenie v tomto smere majú vibrujúce optické vzťahy farieb a ich akčná projekcia na plátno. Je realizovaná na princípe mnohonásobného aditívneho vrstvenia spektrálnych farebných hmôt do finálnej, temer reliéfne štruktúrovanej obrazovej plochy. Vlastnú masu farby nanáša, prudko rozotiera cestou špecifickej špachtľovej techniky; v poslednom období integruje do maľby v detaile aj konvenčnú štetcovú kultúru na báze jej tónových hodnôt. Osobitý tvorivý modul ako syntéza viacerých článkov sa opiera nielen o intuíciu a technickú improvizáciu či opakovanú skúsenosť, rovnako predpokladá aj koncentrovanú intelektuálnu a kreatívnu úvahu.

BC Kerametal Office Gallery 1.POSCHODIE

Výstava "Tajomný svet"

Eva Černoková (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Tajomný svet" arteterapeutky, koučky a výtvarníčky Mgr. Evy Černokovej do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: " Tajomný svet"
Vystavujúci: Mgr. Eva Černoková
Termín výstavy: od 4.3. 2019 do 8.4. 2019
Miesto: BC Kerametal 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Mgr. Eva Černoková

Príroda, sloboda, láska, voľnosť sú hlavným motívom jej tvorby a odrazom jej vnútorného sveta. Motýľ, symbol prerodu a slobody je jej veľmi blízky. Je vyjadrením jej životnej cesty, objavovania sveta tvorivosti a kreativity. V obrazoch prevláda motív prírody, stromov a kvetov. Oko ako symbol túžby vidieť tie pravé ľudské hodnoty.
Narodila sa a žije v Ostrove pri Piešťanoch. Vyštudovala sociálnu prácu na VŠZaSP a arteterapiu v ateliéri Therra Therapeutica v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako sociálna pracovníčka a terapeutka v Zariadení pre seniorov v Novom Meste nad Váhom. Umeniu sa venuje od útleho detstva, ale až v neskoršom veku sa začala venovať maľovaniu, koučovaniu a lektorovaniu rôznych umeleckých kurzov v Antistresovom umeleckom centre v Ostrove pri Piešťanoch. Vo voľnom čase sa venuje kreatívnej tvorbe, maľuje, vyrába šperky ...
Jej obrazy sú maľované kombinovanou technikou, olejom, akrylom. Technikou paverpol zhotovuje sochy, obrazy, dekoruje rôzne predmety, dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Snaží sa vidieť v druhých to, čo sami nevidia alebo na to zabudli. Je to človek s veľkým srdcom a túžbou urobiť svet krajším.

Boris CHMEL

Výstava "Personal angel"

Boris CHMEL (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Personal angel " výtvarníka Borisa Chmela do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: Personal angel
Vystavujúci: Boris Chmel
Termín výstavy: od 9.1.2019 do 4.2.2019
Miesto: BC Kerametal veľká sála, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Koncept výstavy "Personal angel":

Výstava "Personal angel" nesie názov podľa titulného obrazu. Autor ním vyjadruje poznanie, že každý človek potrebuje nájsť svojho osobného anjela prinášajúceho vnútornú slobodu či akési životné uspokojenie. Autor tieto hodnoty hľadá a nachádza v rôznych motívoch - v ženách, prírode, vesmíre, občianskej angažovanosti.


O autorovi
Boris Chmel má k umeniu blízko odjakživa, aktívne tvorí ostatné 4 roky. Vyštudoval estetiku a históriu, pracoval ako novinár, moderátor, hovorca. Výtvarná tvorba je ďalšou formou jeho komunikácie so svetom. Akrylom na plátne vyjadruje nádej v dobro a odvahu odkrývať vlastnú dušu. Inšpiruje ho príroda, ženy, spoločenské dianie. Opakujúcim sa motívom a poznávacím znamením jeho obrazov je tvar kruh. Ako sám tvrdí, jeho umelecké oči mu naplno otvorili jeho dvaja malí synovia a maľuje, lebo musí.

BC Kerametal Office Gallery 1.POSCHODIE

Výstava "V ženskom svete"

Alica MENDLOVÁ (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " V ženskom svete " výtvarníčky a právničky Alici Mendlovej do BC Kerametal Gallery 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: V ženskom svete
Vystavujúci: Alica Mendlová
Termín výstavy: od 9.1.2019 do 4.2.2019
Miesto: BC Kerametal 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
O výstave:
Vystavené obrazy vykresľujú rôzne podoby ženy, sledujúc nielen fyzickú rozmanitosť, ale aj prežívanie od šťastia, veselosti, cez nostalgiu, romantiku, zasnenosť až po smútok. Z jednotlivých obrazov možno vnímať od letnej radosti až po zimnú zasnenosť a to prostredníctvom farebných ladení jednotlivých obrazov.
Alica Mendlová

BC Kerametal Office Gallery 1.poschodie

Výstava "Pohltená farbami"

výtvarníčka Mária HANUŠOVSKÁ

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " Pohltená farbami " výtvarníčky Márie Hanušovskej do BC Kerametal Gallery 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

Názov výstavy: Pohltená farbami

Vystavujúci: Mária Hanušovská
Termín výstavy: od 2.10.2018 do 6.11.2018
Miesto: BC Kerametal 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková

Prečo "POHLTENÁ FARBAMI"

Prúdiac životom v objatí farieb, nevnímajúc ich čaro a vplyv na našu psychiku, sme raz šťastní, smutní, veselí, blázniví,....Sú nevyhnutnou nutnosťou nášho života. Sprevádzajú nás na každom kroku, vyvolávajúc v nás rôzne pocity, nálady. U niekoho viac u niekoho menej. Mňa úplne pohltili. Intuitívne sa nechávam unášať ich médiom, vôňou, energiou, poéziou, ako keď plávam v mori. Splývam s nimi na plátne svojich obrazov. Bezprostredná nálada, pocit, farba, vplýva na prvý ťah špachtle, štetca. Je rozhodnuté! Vzniká obraz s konečným názvom. Vyvrcholenie, šťastie, fascinujúce pohltenie umením. Som vďačná za tento pocit. Pozývam Vás nahliadnuť do mojej duše. Ak Vás moje obrazy oslovili, potešené je moje srdce. Vitajte v mojom svete farieb.
Želám Vám len šťastné dni.
Mária

BC Kerametal Office Gallery foaie

Výstava "Skrytá duša v kameni"

sochár Štefan Široký (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "Skrytá duša v kameni" sochára Štefana Širokého do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

Názov výstavy: Skrytá duša v kameni

Vystavujúci: Štefan Široký
Termín výstavy: od 4.9. do 19.10.2018
Miesto: BC Kerametal prízemie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Kurátorka: Ľudmila Pašková

BC Kerametal Office Gallery veľká sála

Výstava "Zvony v nás"

výtvarníčka Denisa Kolářová (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "Zvony v nás" výtvarníčky Denisy Kolářovej do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

Názov výstavy: Zvony v nás

Vystavujúci: Denisa Kolářová
Termín výstavy: od 4.9. do 19.10.2018
Miesto: BC Kerametal 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková

Výstava ponúka pohľad do vnímania farieb a sveta okolo nás.

Diela vznikali v rokoch 2012-2018 ako projekcia krásy vlastnou optikou.

BC Kerametal Office Gallery 1.posch.

Výstava "Plynutie"

Katarína Zemková (SK)

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "Plynutie" výtvarníčky Kataríny Zemkovej do BC Kerametal Gallery 1posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: Plynutie
Vystavujúci: Katarína Zemková
Termín výstavy: od 28.8.2018 do 2.10.2018
Miesto: BC Kerametal 1.posch., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková

Katarína Zemková

Názov výstavy "Plynutie" som vybrala preto, lebo presne vystihuje motto mojej práce, môjho chápania a môjho života - určite minimálne posledných rokov. Vyjadruje spôsob akým vnímam svet, jeho plynutie, položenie sa na prúd rieky života, prijímanie všetkého, čo ten prúd prináša, bez hodnotenia mysľou. Život je pohyb, neustála zmena a keď tomu pohybu stojíme v ceste svojou predstavou, že chceme aby niečo ostávalo bez zmeny, tak sme v odpore a to nás vyčerpáva. Takto ku mne prišiel aj impulz na tvorbu mojich obrazov a ja by som rada aby moje výtvory pôsobili na zmysly, nie na myseľ. Technika, ktorou tvorím, je tiež akýmsi vyjadrením tejto filozofie, svojou spontánnosťou, nevyspytateľnosťou výsledku, keďže vosky roztápam a oni reagujú vždy trochu inak - je to taká vosková alchýmia v laboratóriu prítomnosti :). Toto by som možno považovala aj za posolstvo, aj keď nerobím svoje obrazy so zámerom, je to len číra radosť z tvorby. Snáď moja práca urobí radosť nielen mne.

Výstava "Môj svet"

Výstava "Môj svet"

fotografka a výtvarníčka Diana Černáková

Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu "Môj svet" výtvarníčky a fotografky Diany Černákovej do BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.


Obrazy prezentujú tvorbu za obdobie, keď žila autorka v Belgicku. Zobrazujú jej videnie prírody, erotiky, farieb a života, ktoré v sebe objavovala pri prechádzkach šedým mestom Brusel.
Názov výstavy: Môj svet
Termín výstavy: od 21.7. do 27.8.2018
Miesto: BS Kerametal, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková


Diana Černáková
k umeleckej tvorbe inklinovala už v študentských časoch, kedy prepadla kúzlu fotografie. Ako fotografka získala niekoľko ocenení, či už v reportážnej alebo umeleckej fotografii, avšak umelecké uspokojenie jej prináša najmä maľba. Jej obrazy sú akýmsi protikladným postojom k dnešnému nelichotivému, drsnému svetu, prenáša do nich jemnosť a éterickosť jej citlivého vnútra a zároveň tak trocha rebelskej povahy.
Viac na www.amymon.sk

Výstava "Portrét Zeme"

Výstava "Portrét Zeme"

výtvarník Miroslav Bucher

Názov výstavy: Portrét Zeme
Vystavujúci: Miroslav Bucher
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: BC Kerametal Gallery, Jašíkova 2, Bratislava
Termín: od 9.5.2018 do 4.7.2018
V prírode je všetko, otázky i odpovede. Chcem nachádzať tieto otázky a svojou tvorbou na ne odpovedať. Preto je mojím hlavným programom tvoriť " Portrét Zeme ".

Miroslav Bucher (SK)

Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografii na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala. Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992.V tom čase sa zaoberá najmä keramikou a to drobnou ako aj záhradnou a monumentálnou. Významná je v tom čase výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvoril mnohé expozície a výstavy.

Vstupné: Vstup voľný

Otvorené PO-PI od 8.00hod do 18.00hod.


Výstava "Farby mesta"

Výstava "Farby mesta"

výtvarník Peter Hargaš

Pozývame vás na výstavu výtvarníka Petra Hargaša do BC Kerametal Gallery na Jašikovej 2, 821 03 Bratislava.

Výstava sa nachádza na 1.poschodí BC Kerametal a potrvá do 31.5.2018.

Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

Vstup volný!!!


Výstava "Sny z ateliéru"

Výstava "Sny z ateliéru"

akad.mal.Juraj Oravec

Juraj Oravec
Juraj Oravec

Akademický maliar Juraj Oravec sa narodil sa 8. októbra 1956 v Kežmarku.
V rokoch 1971-75 študoval na SPŠ grafickej v Prahe (Bohuslav Blažej, Clára Istlerová). V rokoch 1975-81 študoval na VŠVU v Bratislave (František Stoklas, Ivan Vychlopen, Dezider Castiglione, Vladimír Gažovič)
V roku 2001 študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts).

Venuje sa maľbe, voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, sochám a realizáciám do realizáciám do architektúry...
Žije a tvorí v Trenčíne.

Výstava potrvá do 7. mája 2018.

Výstava "...Od Galapág po Lehnice..."

16 výtvarníkov z ČR a SR

Boris Jirků, Tomáš Hřivnáč, Bohumil Eliáš, Zdeněk Tománek, Marián Komáček, Igor Piačka, Jan Tichý, Jitka Kopejtková, Daniel Krejbich, Miroslav Pošvic, Eva Šebíková, Milan Chabera, Jaromír Másler, Vladimír Brunton, Juraj Čutek a Richard Augustín.
BC Kerametal a ag. AMYMON
Vás v spolupráci s pražskou Galériou La Femme pozývajú výstavu ...od Galapág po Lehnice...

16 tich významných výtvarníkov z Českej a Slovenskej republiky.

Vystavujúci výtvarníci: Boris Jirků, Tomáš Hřivnáč, Bohumil Eliáš, Zdeněk Tománek, Marián Komáček, Igor Piačka, Jan Tichý, Jitka Kopejtková, Daniel Krejbich, Miroslav Pošvic, Eva Šebíková, Milan Chabera, Jaromír Másler, Vladimír Brunton, Juraj Čutek a Richard Augustín.

Obrazy sú z ciest organizovaných Galériou La Femme: Brazília, Ekvádor, Kanada, Provensálsko, Bretónsko, Sicília, Nemecko, Švajčiarsko, Česká republika, Slovensko.

kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

Výstava potrvá do 2.marca 2018


Marián Komáček

akad.mal. Marián Komáček

autorská výstava do 8.11.2017

Marián Komáček (1959) absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u profesora Albína Brunovského. V roku 1987 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, roku 1993 členom Združenia knižných výtvarníkov Slovenska. V rokoch 1995-1999 bol predsedom Spolku grafikov Slovenska, založil seriál Medzinárodných grafických sympózií na Slovensku a spoluzakladal grafické združenie G-bod. V roku 2012 bol zvolený za viceprezidenta klubu Art Diagonal vo Viedni. Jeho dielo bolo prezentované na viac ako 90 výstavách doma i v zahraničí, ilustroval viacero kníh pôvodnej a prekladovej literatúry, je autorom niekoľkých poštových známok. Za svoju tvorbu získal ocenenia doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Robert Mlčúch

"Share your life"

Robert Mlčúch, Mgr. art.

Výstava "Share your life" (Zdieľaj svoj život) v BC Kerametal

Robert Mlčúch, Mgr. art. (1977)

je uznávaný slovenský výtvarník a sochár. Venuje sa komornej, ale aj exteriérovej plastike, maľbe a grafike.

Na výstave "Share your life" (Zdieľaj svoj život), prezentuje tému chovania sa človeka v dnešnej post-internetovej ére, dobe sociálnych sietí, virtuálnych spojení.

Snaží sa poukázať na zvrátenosť ľudskej povahy, ako sa dokáže (bez emočne) zabávať na brutalite, ktorú človek pácha na svojom druhu a okoliu. Jeho spoločenskú legitimizáciu, zosmiešňovanie a ľahostajnosť k danému správaniu.

"Share your life- Zdieľaj svoj život"

Mgr. art. Robert Mlčúch

Výstava bola ukončená 7.8.2017

Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

BC Kerameta, Jašíkova 2, Bratislava

Fotografie z inštalácie výstavy výtvarníka Mgr. art. Roberta Mlčúcha 30.5.2017 v BC KERAMETAL

Viliam Mruškovič

Výstava v BC KERAMETAL

V novom koncepte v BC Kerametal pokračujeme v poradí treťou autorskou výstavou. Výtvarník Viliam Mrušovič nám v nej predstavuje svoje videnie prírody.

Viliam Mruškovič (SK)

sa narodil 19.9.1966 v Trstenej na Orave v učiteľskej rodine. Po skončení gymnázia pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor Výtvarná výchova - Slovenský jazyk. Štúdium zameriaval viac na výtvarnú časť a ukončil ho diplomovou prácou súborom krajinomalieb. Po skončení štúdia pracoval na pozícii vedúceho oddelenia propagácie v Dome detí a mládeže, vo vydavateľstve, v grafickom štúdiu a ako vedúci výtvarného oddelenia na Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach. Počas práce rozbiehal vlastné grafické aktivity a pri ich väčšom objeme musel školu opustiť a tvoriť na živnosť.

Viac o autorovi: https://www.mruskovic.veem.sk/#features

Fotografie z inštalácie výstavy výtvarníka Viliama Mruškoviča 26.4.2017 v BC KERAMETAL

Ema Máziková

Výstava v BC KERAMETAL

V novom koncepte v BC Kerametal pokračujeme v poradí druhou autorskou výstavou. Výtvarníčka Ema Ľubica Mázik nám v nej predstavuje svoje farebné sny.

Ľubica Ema Mázik (SK)

Absolvovala viacero výtvarných plenérov a kurzov na Slovensku a v zahraničí, z ktorých možno spomenúť školu "Scuola Internazionale di Sarmede" s mexickým majstrom Gabrielom Pachecom a "Venice Art House" v Taliansku. Jej výtvarným majstrom na Slovensku je akademický maliar Marián Komáček. Okrem Slovenska vystavovala v Belgicku, Rakúsku, Českej Republike, Slovinsku, Taliansku a na Ukrajine. Je držiteľkou viacerých výtvarných ocenení v SR a ČR. Jej tvorbe dominuje abstraktná maľba akrylom, ale nevyhýba sa aj novým experimentálnym technikám akými sú encaustic art a paverpolová assemblage.

Výstava je verejne dostupná do 26. apríla 2017.

Výstava v BC Kerametal

Ema Ľubica Mázik


Peter Hargaš

Výstava v BC KERAMETAL

Nový koncept v BC Kerametal sme otvorili výstavou výtvarníka Petra Hargaša s témou

"Bratislava je moja láska".

Výstava je verejne dostupná do 16. marca 2017.