Imunovital Office Gallery

Výstava "SLOVENSKO"

fotograf Milan Krupčík

Výstava "V POHYBE"

Výstava "V POHYBE"

výtvarník Peter Hargaš

Výstava "Svet okom objektívu" 

Výstava "Svet okom objektívu"

Ľudmila Krieschová

Fotografka Ľudmila Krieschová sa narodila 6.augusta v malej dedinke pod Tatrami, no svoj profesionálny, aj súkromný život prežila v Bratislave ktorú miluje a je tu doma.

Dlhé roky robila medicínsku fotografiu, čo bola v tých dobách, keď neboli digitálne kamery, zaujímavá a hlavne "napínavá" práca. Záber na operačnej sále sa nedal opakovať, muselo sa ísť na "prvú".

Posledné roky sa venuje reportážnej fotografií a rada experimentuje , prerába realitu.

Jej motto je, "čo nenafotím, to dokreslím".

Výstava "UTERUX "

Výtvarník Rudolf Stába

Rudolf Stába (RUDU STA BA STA)

(1952, Košice)

Vyštudoval Karlovu Univerzitu v Prahe, od roku 1984 žije a pracuje v Bratislave.

Prvé dotyky s umením zaznamenal na dvore sochára Vojtech Löfflera v jeho košickom malebnom domčeku. Neskôr sa jeho vzťah k umeniu rozvíjal v ateliéri Ľudovíta Felda.

Cyklus obrazov UTERUX je túžbou po niečom, čo môže byť nepochopené, ale na druhej strane aj zrodom niečoho nového a fascinujúceho. Uterus (maternica) je najdokonalejší a najsofistikovanejší ľudský orgán. Viaže sa s najprirodzenejšími ľudskými vlastnosťami a pocitmi. Je miestom zrodu nového života, nádejou reprodukcie a zrodom všetkého ľudského.

Výstava potrvá do 15.2.2018

Spoluorganizátorom výstav v Imunovital Office Gallery je spoločnosť SAROR zastúpená Evou Hargašovou.

Výstava "ART MIX"

Výstava "ART MIX"

Vystavené sú diela viacerých umelcov z ČR, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska.

V IImunovital gallery v rámci projektu "OFFICE GALLERY" a za účasti kurátorky Ľudmily Paškovej bola 20.11.2017 nainštalovaná nová výstava "Vianočný ART MIX". Vystavené sú diela viacerých umelcov z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska.


Vianočný ART MIX budete mať možnosť vidieť do januára 2018.

Ema Mázik /SK/

EMA MÁZIK

výstava v ImunoVital Centre Bratislava

Ema Mázik (SK)

patrí k strednej generácii výtvarných umelcov. Absolvovala viacero výtvarných plenérov a kurzov na Slovensku i v zahraničí, z ktorých možno spomenúť školu "Scuola Internazionale di Sarmede" s mexickým majstrom Gabrielom Pachecom a "Venice Art House"

v Taliansku. Jej výtvarným majstrom na Slovensku je akademický maliar Marián Komáček. Okrem Slovenska vystavovala v Belgicku, Rakúsku, Českej Republike, Slovinsku, Taliansku a na Ukrajine. Je držiteľkou viacerých výtvarných ocenení v SR a ČR. Jej tvorbe dominuje abstraktná maľba akrylom, ale nevyhýba sa aj novým experimentálnym technikám akými sú encaustic art a paverpolová assemblage.

Výstava potrvá do: 25.10.2017

www.imunovital.sk

Výstava od 25.8. do 20.9.2017

Peter Hargaš

výstava v ImunoVital Centre Bratislava

Peter Hargaš

Narodil sa a tvorí v Bratislave. Pracoval pod vedením akad. mal. Kataríny Kuzmovej a absolvoval odborné súkromné štúdiá u akad. mal. Jiřího Kubelku a akad. mal. Ladislava Hodného. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium "Dejiny výtvarného umenia" na UTV UK v Bratislave. Je členom spoločnosti ARTEM o.z., založil združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA a ARTKLUB SAROR.

Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie.

Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela možno nájsť v galériách a v súkromných zbierkach domácich a zahraničných milovníkov umenia.

Na Slovensku získal ocenenia v súťažiach "Výtvarné spektrum" a "Misia 2013 - výtvarná pocta Cyrilovi a Metodovi" a v zahraničí ceny Premio Internazionale d'Arte San Crispino, Premio Citta di Porto Sant Elpidio a Perla dell Adriatico.

Zúčastnil sa projektov - Maľovaný rovník, Letný workshop Limbach 2014, Ján Hus - Posolstvá stále živé a Vyslanec mieru 2016. Svojimi dielami podporil viaceré benefičné podujatia.

Venuje sa tiež kresbe, grafike a ilustrátorským aktivitám.

www.peterhargas.sk

www.imunovital.sk