Výstava "V POHYBE"

Výstava "V POHYBE"

výtvarník Peter Hargaš

Výstava "Svet okom objektívu" 

Výstava "Svet okom objektívu"

Ľudmila Krieschová

Fotografka Ľudmila Krieschová sa narodila 6.augusta v malej dedinke pod Tatrami, no svoj profesionálny, aj súkromný život prežila v Bratislave ktorú miluje a je tu doma.

Dlhé roky robila medicínsku fotografiu, čo bola v tých dobách, keď neboli digitálne kamery, zaujímavá a hlavne "napínavá" práca. Záber na operačnej sále sa nedal opakovať, muselo sa ísť na "prvú".

Posledné roky sa venuje reportážnej fotografií a rada experimentuje , prerába realitu.

Jej motto je, "čo nenafotím, to dokreslím".

Výstava "UTERUX "

Výtvarník Rudolf Stába

Rudolf Stába (RUDU STA BA STA)

(1952, Košice)

Vyštudoval Karlovu Univerzitu v Prahe, od roku 1984 žije a pracuje v Bratislave.

Prvé dotyky s umením zaznamenal na dvore sochára Vojtech Löfflera v jeho košickom malebnom domčeku. Neskôr sa jeho vzťah k umeniu rozvíjal v ateliéri Ľudovíta Felda.

Cyklus obrazov UTERUX je túžbou po niečom, čo môže byť nepochopené, ale na druhej strane aj zrodom niečoho nového a fascinujúceho. Uterus (maternica) je najdokonalejší a najsofistikovanejší ľudský orgán. Viaže sa s najprirodzenejšími ľudskými vlastnosťami a pocitmi. Je miestom zrodu nového života, nádejou reprodukcie a zrodom všetkého ľudského.

Výstava potrvá do 15.2.2018

Spoluorganizátorom výstav v Imunovital Office Gallery je spoločnosť SAROR zastúpená Evou Hargašovou.

Výstava "ART MIX"

Výstava "ART MIX"

Vystavené sú diela viacerých umelcov z ČR, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska.

V IImunovital gallery v rámci projektu "OFFICE GALLERY" a za účasti kurátorky Ľudmily Paškovej bola 20.11.2017 nainštalovaná nová výstava "Vianočný ART MIX". Vystavené sú diela viacerých umelcov z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska.


Vianočný ART MIX budete mať možnosť vidieť do januára 2018.

IMUNOVITAL CENTRUM

EMA MÁZIK

výstava v ImunoVital Centre Bratislava

Ema Mázik (SK)

patrí k strednej generácii výtvarných umelcov. Absolvovala viacero výtvarných plenérov a kurzov na Slovensku i v zahraničí, z ktorých možno spomenúť školu "Scuola Internazionale di Sarmede" s mexickým majstrom Gabrielom Pachecom a "Venice Art House"

v Taliansku. Jej výtvarným majstrom na Slovensku je akademický maliar Marián Komáček. Okrem Slovenska vystavovala v Belgicku, Rakúsku, Českej Republike, Slovinsku, Taliansku a na Ukrajine. Je držiteľkou viacerých výtvarných ocenení v SR a ČR. Jej tvorbe dominuje abstraktná maľba akrylom, ale nevyhýba sa aj novým experimentálnym technikám akými sú encaustic art a paverpolová assemblage.

Výstava potrvá do: 25.10.2017

www.imunovital.sk

Výstava od 25.8. do 20.9.2017

Peter Hargaš

výstava v ImunoVital Centre Bratislava

Peter Hargaš

Narodil sa a tvorí v Bratislave. Pracoval pod vedením akad. mal. Kataríny Kuzmovej a absolvoval odborné súkromné štúdiá u akad. mal. Jiřího Kubelku a akad. mal. Ladislava Hodného. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium "Dejiny výtvarného umenia" na UTV UK v Bratislave. Je členom spoločnosti ARTEM o.z., založil združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA a ARTKLUB SAROR.

Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie.

Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela možno nájsť v galériách a v súkromných zbierkach domácich a zahraničných milovníkov umenia.

Na Slovensku získal ocenenia v súťažiach "Výtvarné spektrum" a "Misia 2013 - výtvarná pocta Cyrilovi a Metodovi" a v zahraničí ceny Premio Internazionale d'Arte San Crispino, Premio Citta di Porto Sant Elpidio a Perla dell Adriatico.

Zúčastnil sa projektov - Maľovaný rovník, Letný workshop Limbach 2014, Ján Hus - Posolstvá stále živé a Vyslanec mieru 2016. Svojimi dielami podporil viaceré benefičné podujatia.

Venuje sa tiež kresbe, grafike a ilustrátorským aktivitám.

www.peterhargas.sk

www.imunovital.sk