VÝZVA! "Jarný Art Mix 2021" v BC Kerametal Office Gallery

29.01.2021

Výstava "Jarný Art Mix 2021" sa uskutoční v termíne od 15.4.2021 do 20.5.2021 v priestoroch BC Kerametal Office Gallery Bratislava. Každý účastník môže vystaviť maximálne jedno dielo /1*obraz max. rozmer 100*120cm, alebo 1*socha/. Vystavené diela budú predajné. Výstava nebude spojená s vernisážou, ale za to bude mať propagáciu v mnohých médiách.

Ako kurátorka výstavy pravidelne vyberám spomedzi vystavujúcich výtvarníkov na pripravované autorské výstavy v rámci projektu OFFICE GALLERY (11 výstavných priestorov SR, ČR a AT), ako aj na medzinárodné sympózium v Lehniciach.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 70,- €

ONLINE PRIHLÁŠKA

Upozornenie: počet účastníkov je limitovaný!

Podmienky účasti na výstave "Jarný Art Mix 2021"

- najneskôr do 28. 2. 2021 zašlite e-mail na adresu: artmix@amymon.sk s vyplnenými osobnými údajmi (meno, priezvisko, adresa), čím výtvarník záväzne prejaví záujem vystavovať na predmetnej výstave. Následne mu bude zaslaná zálohová faktúra za účasť na výstave. Expozícia je rezervovaná až po úhrade účastníckeho poplatku na účet organizátora výstavy v lehote splatnosti

- najneskôr do 15.3.2021 vystavujúci zašle na e-mail : artmix@amymon.sk fotografie diel, ktoré chce autor vystaviť (stačia malé formáty fotiek do 500Kbps). Je dôležité do popisu fotiek vložiť podrobný popis diel (názov diela, technika, meno autora, rok vzniku diela, rozmer, váha(pri sochách), autorská cena ku ktorej bude pripočítaná ag. provízia)

- dovoz diel a inštalácia sa uskutoční v termíne 15.4.2021 na adrese galérie: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava (alebo zaslanie diel kuriérom na adresu galérie najneskôr do 10.4.2021)v čase od 10.00hod. do 12.00hod.

Agentúra AMYMON si vyhradzuje právo konečného výberu diel na výstavu.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 70,- €

V účastníckom poplatku sú pre vystavujúceho pokryté nasledovné služby:

  • výstavná plocha po celú dobu výstavy
  • inštalácia a odinštalácia diel
  • štítky ku jednotlivým dielam opatrené fotografiou autora, popisom diela a ceny
  • propagácia výstavy v elektronických médiách
  • vyhotovenie pozvánok s uvedením mena vystavujúcich na výstavu
  • roll up s oznamom o výstave umiestnený vo foajé BC Kerametal
  • 3D virtuálna prehliadka výstavy online

Galéria má k dispozícii závesný systém. V prípade vystavenia sôch, je nevyhnutné dodať k dielam vlastné podstavce. Sochy musia byť väčších rozmerov (od 50cm na výšku a viac).

V prípade, ak sa výstava neuskutoční z dôvodu na strane agentúry AMYMON, agentúra na účastnícky poplatok nemá nárok a tento vráti autorovi do 7 dní od zistenia zmeny skutočnosti.

Budem sa tešiť na Vaše diela.

Ľudmila Pašková, kurátorka výstavy