Jarný ART MIX 2024 v Audi Exclusive Gallery - výzva pre výtvarníkov

02.01.2024

ONLINE PRIHLÁŠKA

Otvárame výzvu pre profesionálnych, ako aj neprofesionálnych výtvarníkov už 12. ročníka výstavy "Jarný Art Mix 2024" v Audi Exclusive Gallery Bratislava.

Výstava sa uskutoční v termíne od 04. marca do 30. apríla 2024* v priestoroch Audi Centra Bratislava na Harmincovej 2/B, Bratislava. Každý prihlásený účastník môže vystaviť dve diela /2*obraz max. rozmer 100*120cm, alebo 2*socha/. Vystavené diela budú predajné. Výstava nebude spojená s vernisážou, ale za to bude mať propagáciu v mnohých elektronických médiách.

Upozornenie: počet účastníkov je limitovaný! Uzávierka prihlášok do 15.02.2024.

Najneskôr do 15. 02. 2024 zašlite na e-mail: artmix@amymon.sk vyplnené osobné údaje (meno, priezvisko, adresa), čím výtvarník prejaví záujem vystavovať na predmetnej výstave, alebo vyplňte a odošlite online prihlášku.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 80,-€.

Budem sa tešiť na Vaše diela.

S úctou

Ľudmila Pašková