Letný Art Mix 2019 v BC Kerametal Office Gallery - výzva pre výtvarníkov

03.01.2019

Výstava "Letný Art Mix 2019" sa uskutoční v termíne od 25. Júna 2019 do 26. Augusta 2019* v priestoroch BC Kerametal Office Gallery Bratislava. Každý účastník môže vystaviť maximálne dve diela /2*obraz max. rozmer 100*120cm, 2*socha alebo ich kombinácia/. Vystavené diela budú predajné. Výstava nebude spojená s vernisážou, ale za to bude mať propagáciu v mnohých médiách.

Upozornenie: počet účastníkov je limitovaný! Uzávierka prihlášok do 28.2.2019.

V prípade záujmu o účasť na výstave zašlite najneskôr do 28.2.2019 na adresu: artmix2018@amymon.sk vyplnené osobné údaje (meno, priezvisko, adresa). Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra za účasť na výstave. Expozícia je rezervovaná až po úhrade účastníckeho poplatku na účet organizátora výstavy v lehote splatnosti.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 80,- €

V účastníckom poplatku sú pre vystavujúceho pokryté nasledovné služby:

  • výstavná plocha po celú dobu výstavy
  • štítky ku jednotlivým dielam opatrené fotografiou autora, popisom diela a ceny
  • propagácia výstavy v elektronických médiách
  • vyhotovenie pozvánok s uvedením mena vystavujúcich na výstavu
  • roll up s oznamom o výstave umiestnený vo foajé BC Kerametal

Bližšie informácie o galérii a výstave nájdete v súbore na stiahnutie s názvom "POKYNY K VÝSTAVE".

Budem sa tešiť na Vaše diela.

S úctou

Ľudmila Pašková