VÝZVA! "JAR/LETO Art Mix 2022" v BC Kerametal Office Gallery

03.03.2022

Výstava "Jar/Leto Art Mix 2022" sa uskutoční v termíne od 21.4.2022 do 30.8.2022 v priestoroch BC Kerametal Office Gallery Bratislava. Každý účastník môže vystaviť maximálne jedno dielo /1*obraz max. rozmer 100*120cm, alebo 1*socha/. Vystavené diela budú predajné. Výstava nebude spojená s vernisážou, ale za to bude mať propagáciu v mnohých médiách.

Ako kurátorka výstavy pravidelne vyberám spomedzi vystavujúcich výtvarníkov na pripravované autorské výstavy v rámci projektu OFFICE GALLERY , ako aj na medzinárodné sympózium v Lehniciach.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 65,- €