Výzva novej Vláde SR! Umelci nepotrebujú almužnu. Umelci potrebujú zákon.

Je na čase ukotviť v zákone skutočne podporu umenia. Umelci nechcú almužnu od štátu! Žiadame uzákoniť obstaranie umeleckého diela, alebo podporu inej oblasti umenia, ako daňovo uznaný odpočítateľný náklad pre podnikateľov, alebo fyzické osoby. Veríme, že je veľa spoločností a donorov, ktorí s radosťou podporia umenie, ak im bude možné náklad na ich obstaranie, alebo podporu iného umenia započítať, ako daňový náklad.