VÝZVA - pozvánka k účasti na Vianočnom Art Mixe 2023

15.09.2023

Výstava "Vianočný Art Mix 2023" sa uskutoční v termíne od 27. Novembra 2023 do 8. Januára 2024* v priestoroch BC Kerametal Office Gallery Bratislava. Každý účastník môže vystaviť maximálne dve diela /2*obraz max. rozmer 100*120cm, 2*socha alebo ich kombinácia/. Vystavené diela budú predajné. Výstava bude spojená s vernisážou (termín bude spresnený do 30.10.2023).

Podmienky účasti na výstave "Vianočný Art Mix 2023"

Upozornenie: počet účastníkov je limitovaný!

- najneskôr do 15.10.2023 zašlite e-mail na adresu: artmix@amymon.sk s vyplnenými osobnými údajmi (meno, priezvisko, adresa), kde výtvarník záväzne prejaví záujem vystavovať na predmetnej výstave. Následne mu bude zaslaná zálohová faktúra za účasť na výstave. Expozícia je rezervovaná až po úhrade účastníckeho poplatku na účet organizátora výstavy v lehote splatnosti

- najneskôr do 12.11.2023 vystavujúci zašle na e-mail : artmix@amymon.sk fotografie diel, ktoré chce autor vystaviť. Je dôležité do popisu fotiek vložiť podrobný popis diel (názov diela, technika, meno autora, rok vzniku diela, rozmer, váha, konečná predajná cena vrátane 20% ag.prov.)

- dovoz diel a inštalácia sa uskutoční v termíne 27.11.2023 na adresu Jašíkova 2, 821 03 Bratislava (alebo zaslanie kuriérom na adresu galérie najneskôr do 24.11.2023)v čase od 10.00hod. do 15.00hod.

Agentúra AMYMON si vyhradzuje právo konečného výberu diel na výstavu.

Účastnícky poplatok na jedného vystavujúceho je 70,- €

V účastníckom poplatku sú pre vystavujúceho pokryté nasledovné služby:

  • výstavná plocha po celú dobu výstavy
  • štítky ku jednotlivým dielam opatrené fotografiou autora, popisom diela a ceny
  • propagácia výstavy v elektronických médiách
  • vyhotovenie pozvánok s uvedením mena vystavujúcich na výstavu
  • roll up s oznamom o výstave umiestnený vo foajé BC Kerameta
  • občerstvenie vernisáž.

Galéria má k dispozícii závesný systém celkovo na cca 50 obrazov. V prípade vystavenia sôch, je nevyhnutné dodať k dielam vlastné podstavce. Sochy musia byť väčších rozmerov (od 50cm na výšku a viac).

V prípade, ak sa výstava neuskutoční z dôvodu na strane agentúry AMYMON, agentúra na účastnícky poplatok nemá a tento vráti autorovi do 7 dní od zistenia zmeny skutočnosti.

Budem sa tešiť na Vaše diela.

Ľudmila Pašková

kurátorka výstavy

ONLINE PRIHLÁŠKA