Výzva! ViaNočný Art Mix 2021 v Audi Exclusive Gallery

01.08.2021

Výstava sa uskutoční v termíne od 11.11.2021 do 11.1.2022*. Na výstave môžete umiestniť maximálne dve z vašich diel /obrazy, sochy alebo ich kombináciu/. Vystavené diela budú predajné. Výstava nebude spojená s vernisážou, ale za to bude mať propagáciu v mnohých médiách.

V účastníckom poplatku 80 sú pre vystavujúceho pokryté nasledovné služby:

  • výstavná plocha po celú dobu výstavy
  • štítky ku jednotlivým dielam opatrené fotografiou autora, popisom diela a ceny
  • propagácia výstavy v elektronických médiách
  • grafika výstavy (pozvánky a FB vizuál)
  • vyhotovenie pozvánok s uvedením mena vystavujúceho na výstavu
  • Roll up s oznamom o výstave umiestnený v Audi Centre Bratislava
  • administratíva spojená s predajom diel
  • balenie a transport diel (v Bratislave) v prípade predaja

Upozornenie: počet účastníkov je limitovaný! Uzávierka prihlášok do 30.9.2021.

Bližšie informácie o galérii a výstave nájdete v súbore na stiahnutie s názvom "POKYNY K VÝSTAVE".

Budem sa tešiť na Vaše diela.

S úctou

Ľudmila Pašková

ONLINE PRIHLÁŠKA