Pripravovaná výstava Galerie pod Palmovkou

Výstava "...padesádevět..."

Pavel Janouškovec (ČR)

Specifická poetika obrazů Pavla Janouškovce spočívá v jejich schopnosti odvrátit naši mysl od každodenní a mnohokrát smutné reality, snaží se nás vytrhnout z monotónnosti všednodenních povinností, přenést nás z dobře organizovaných atributů naší existence, do nějakého prostoru, nějaké říše, kterou sami neznáme, ale máme možnost ji objevovat tak, abychom se pak následně, obohaceni o tento zážitek, mohli vrátit zpět ke skutečnosti tohoto světa, který nás obklopuje. Stručně řečeno, je to iluzivní, otevřený prostor umožňující širokou interakci diváka a autora, kdy autor ve svých dílech předkládá divákovi jakýsi "návod" kudy by se měla jeho interakce s autorovými díly ubírat. Nemusíme tomu rozumět. Musíme jen cítit nutnost distancovat naše mysli od skutečných věcí kolem nás a každý z nás má jiný způsob, jak to udělat a kam směřovat své myšlenky. V díle Pavla Janouškovce si každý, kdo je ochotný obrazy skutečně vnímat a nechat je na sebe působit, najde svoji realitu, svůj děj, svoje drama i svoji iluzi...

Text Mgr. & Mgr. Petra Janouškovcová


Výstava "OD LÁSKY KU SIEDMYM "

Alexandra Geschwandtnerová

presunutá na termín od 23.3.2021 do 17.4.2021

VÝSTAVA / EXHIBITION
OD LÁSKY KU SIEDMYM

paedDr. Alexandra Geschwandtnerová

od 21. 3. DO 18.4.2020

Kurátor Curator Ľudmila Pašková
Termín vernisáže: 21.3.2020 o 17.00hod.
Kde: Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

"Od Lásky ku siedmym"

je názov, ktorý vystihuje posledných 5 rokov tvorby. Nie je to zameranie sa na žiadne technické experimenty v umeleckej tvorbe, ale akýsi návrat ku klasickej technike kresby a maľby olejom.

Vyjadriť myšlienky nekonečnej symboliky, ktorá nás obklopuje a následne jej pretavenie do svojského fantazijného a magického sveta autorky. Už nestačí magická realita. Je v nej posun k zatiaľ presne slovne nezadefinovanej cesty prepojenia mystiky a reality. A to v podobe tetovaní, pohľadu na symboly v tetovaní, teda novým symbolom v hľadaní zmyslu života a jej pripodobovanie k príbehom stáročia starým a zároveň aj dnešným a stále tým istým.

Ku tomu všetkému krása prírody a jej čistoty ako protiklad, alebo protiváha k tematike. Pretože príroda a jej zvuky, ticho, spev, hlasy, šumy, sprevádzajú človeka a je jeho neoddeliteľnou súčasťou a nevyčerpateľným zdrojom energie a krásy.

A tak láska, ktorá je súčasťou všetkého krásna v živote, končí pri jej hľadaní ako krajčír, ktorý si prišíva sedem svojich omylov a skutky do plášťa o vlastnom bytí."

www.alexandrageschwandtnerova.com